Κοινωνικός έλεγχος στις φυλακές με στόχο την προστασία του κράτους δικαίου

by/ 0 Comments / 37 View / 20/05/2016

Φυλακές ανοιχτές στους εξωτερικούς ελέγχους από ανεξάρτητους μηχανισμούς ώστε να παρακολουθούνται συστηματικά οι όροι διαβίωσης και οι έγκλειστοι να συναντήσουν την αναγκαία υποστήριξη, βρίσκοντας βήμα έκφρασης και δικαιοσύνης.

Με αυτό το σκεπτικό το υπουργείο Δικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και ο Συνήγορος του Πολίτη υπέγραψαν προγραµµατική συµφωνία συνεργασίας που στοχεύει στην αναβάθµιση της λειτουργίας του σωφρονιστικού συστήµατος µε τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου και της προστασίας των δικαιωµάτων των κρατουμένων.

Η συμφωνία Υπουργείου – Συνηγόρου του Πολίτη, όπως την παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής Σωφρονιστικής Πολιτικής του υπουργείου Δικαιοσύνης, Ιωάννης Σταλίκας, περιλαµβάνει τους παρακάτω άξονες:

– υποστήριξη από το υπουργείο του έργου του Συνηγόρου κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του εντός των Καταστηµάτων Κράτησης και υποστήριξη από πλευράς ΣτΠ του έργου του Υπουργείου µε τη παροχή απόψεων σχετικά µε σωφρονιστικά θέµατα

– ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων για το προσωπικό των καταστηµάτων κράτησης και έκδοση σχετικού υλικού

– εφαρµογή πιλοτικών δράσεων, – δυνατότητα προηγούµενης ενηµέρωσης του Συνηγόρου και ανταλλαγής απόψεων επί σχεδίων νόµου που αφορούν τα δικαιώµατα των κρατουµένων

– ορισµός προσώπων αναφοράς για την άµεση επαφή µεταξύ των δυο φορέων

– ειδική µέριµνα για την δυνατότητα από κοινού συµµετοχής των δύο φορέων σε συναντήσεις µε διεθνή όργανα, µε προοπτική την από κοινού ενδυνάµωση των δράσεων κατά της κακοµεταχείρισης.