Η Δεύτερη Ευκαιρία: Τριάντα Χρόνια Μετά (1990-2020)- του Jurgen Habermas

by/ 0 Comments / 13 View / 17/12/2020

Ο Jurgen Habermas, o φιλόσοφος που εκφράζει την εποχή μας, δημοσίευσε ένα κείμενο με τον τίτλο: «30 χρόνια ενότητας: η δεύτερη ευκαιρία για την Ευρώπη» (30 Jahre Einheit: Die Zweite Chance fur Europa) με αφορμή την συμπλήρωση τριάντα χρόνων από την γερμανική ενοποίηση (1990-2020).

 

Επιγραμματικά, οι θέσεις που υποστηρίζει είναι οι εξής δύο: Πρώτον, ότι καθυστερεί η πολιτική ένωση των ευρωπαϊκών κρατών, επειδή το έργο αυτό (της ενοποίησης) έχει ανατεθεί στο τεχνοκρατικό επιτελείο των Βρυξελλών. Και δεύτερον, ότι η επίλυση των εσωτερικών προβλημάτων της κρατικής ένωσης των δύο Γερμανιών, διαρκεί μέχρι και σήμερα, τριάντα χρόνια μετά.

 

Ο Jurgen Habermas, τελικά, υποστηρίζει, ότι η «δεύτερη ευκαιρία» για την ευρωπαϊκή πολιτική ενοποίηση, οπωσδήποτε εξαρτάται από τις εσωτερικές εξελίξεις στη Γερμανία, αλλά και τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη (όπως π.χ. η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελλάδα κ.α.) οφείλουν να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες για την ιστορική αυτή καθυστέρηση σχετικά με την Ευρώπη.

Το βιβλίο αυτό του Jurgen Habermas μπορεί να γίνει το πολιτικό εφαλτήριο για να αναστοχασθεί και η Ελλάδα τον εαυτό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ιστορικές προοπτικές της.