ΣΥΡΙΖΑ / Τoπικά σχέδια και πόροι τώρα, για να μην ερημώσουν οι πληγείσες

by/ 0 Comments / 5 View / 12/08/2021

Εξειδικευμένα τοπικά αναπτυξιακά σχέδια και άντληση πόρων από κάθε διαθέσιμη χρηματοδοτική πηγή αποτελούν “κλειδί” όχι μόνο για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής, αλλά και για την αποφυγή της εγκατάλειψης και της ερημοποίησης εν τέλει των πυρόπληκτων περιοχών.

Αναλύοντας τις προτάσεις μέτρων που ανακοίνωσε ο Αλ. Τσίπρας, το Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και ο Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. χαρακτηρίζουν ως μόνη αξιόπιστη λύση για την “επόμενη μέρα” των πληγεισών περιοχών την εκπόνηση τοπικών, ολοκληρωμένων και συνεκτικών αναπτυξιακών σχεδίων, αποτέλεσμα ανοιχτού και διευρυμένου διαλόγου, βασισμένου στις ιδιαιτερότητες, τις δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε περιοχής, ώστε να συγκρατηθούν οι νέοι, δυναμικοί και παραγωγικοί άνθρωποι στον τόπο τους, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Στην κατεύθυνση αυτή απαιτούνται:

1. Λήψη άμεσων μέτρων για την 100% διατήρηση του τεκμαρτού αγροτικού εισοδήματος για τους πληγέντες τα επόμενα τουλάχιστον 5 χρόνια.

2. Αποζημίωση στο 100% έγγειου, ζωικού – μελισσοκομικού κεφαλαίου, υποδομών και μηχανημάτων, για κατά κύριο, αλλά και μη κατά κύριο, επάγγελμα αγρότες – κατοίκους των πληγεισών περιοχών.

3. Επιδότηση ζωοτροφών στις περιοχές που θα κηρυχθούν αναδασωτέες και θα απαγορευτεί η βόσκηση (για όσο διαρκεί η απαγόρευση).

4. Ενίσχυση των συλλογικών σχημάτων παραγωγών, με εγγυημένη ρευστότητα, ώστε να συνδράμουν τα μέλη τους.

5. Διερεύνηση των δυνατών σημείων, πλεονεκτημάτων και προοπτικών κάθε περιοχής σε συνεργασία με τοπικούς φορείς αγροτών, Τοπική Αυτοδιοίκηση και ερευνητικά / πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Συγχρόνως χρειάζεται αναπροσανατολισμός, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου και συγκεκριμένα:

* ΚΟΕ (ΠΣΕΑ): Εργαλείο χρηματοδότησης ζημιών σε έγγειο κεφάλαιο και εξοπλισμό που δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ, με πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός μπορεί να αυξηθεί, αλλά χρειάζεται να επιλυθούν άμεσα με την Κομισιόν ορισμένα ζητήματα (απλούστευση διαδικασιών στην ταχύτητα απόδοσης χρημάτων, όριο ηλικίας και απόσταση τόπου κατοικίας των δικαιούχων).

* De Minimis. Ευέλικτο εργαλείο, που επίσης χρηματοδοτείται από τον εθνικό προϋπολογισμό, με περιορισμούς στο συνολικό ύψος και στο κατά δικαιούχο ποσό. Μπορεί να υπάρξει τροποποίηση / προσαρμογή λόγω εκτάκτων συνθηκών.

 

* Ευρωπαϊκό Ταμείο Αντιμετώπισης Καταστροφών: Χρηματοδοτικό εργαλείο που ενεργοποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2019 (πλημμύρες Κρήτης).

 

* Ταμείο ανάκαμψης: Απαιτείται ανασχεδιασμός και σε συνδυασμό με το παραπάνω Ταμείο να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της ολικής καταστροφής των υποδομών.

 

* ΕΛΓΑ: Ο βασικός αλληλέγγυος μηχανισμός αγροτικής ασφάλισης. Αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα και την αλλαγή των εποχών, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε ξεκινήσει την αλλαγή και προσαρμογή του κανονισμού ασφάλισης, αλλά οι ιδεοληψίες, η ανικανότητα σχεδιασμού και διόρασης της σημερινής κυβέρνησης έφεραν πίσω τη διαδικασία.

 

* ΚΟΑ: Μέσα στα προγράμματα Κοινής Οργάνωσης Αγοράς κηπευτικών και οίνου υπάρχουν προβλέψεις για έκτακτες καταστάσεις, που μέχρι σήμερα μένουν αναξιοποίητες.

 

* ΠΑΑ: Υφίστανται τρία υπομέτρα σε… αδράνεια και χρειάζεται να γίνουν τροποποιήσεις για άμεση ενεργοποίησή τους: μέτρο 5.2 για κάλυψη μη ασφαλιστικά καλυπτόμενων ζημιών σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, υποδομές, μέτρο 8.1 για δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων που μπορεί να ενεργοποιηθεί για την κατά προτεραιότητα εγκατάσταση παραγωγικών δασών, μέτρο 10.1 (γεωργοπεριβαλλοντικά) με δράσεις για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των βοσκοτόπων.

 

* Κεφάλαια Κίνησης και Παγίων: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε (Μάιος 2019) Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, που όμως μένει εγκληματικά αναξιοποίητο ακόμα και σήμερα.

 

Επιπλέον πρέπει να αναληφθεί δράση για: ανάπτυξη υποδομών στις καμένες εκτάσεις, αντιδιαβρωτικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του γόνιμου εδάφους στη θέση του και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και εφαρμογή στα βοσκοτόπια τεχνικών βελτίωσης βοσκοϊκανότητας, ώστε να τονωθεί η δυναμικότητά τους και να αποδοθούν ανθεκτικές στη βόσκηση.

 

Όλα αυτά, βέβαια, χωρίς καμία απολύτως μεταβολή στις χρήσεις γης και με άμεση κήρυξη ως αναδασωτέων των δασικών περιοχών που κάηκαν.

Avgi.gr