Ομιλία του ΥΝΑΝΠ Φώτη Κουβέλη στη Βουλή για την κύρωση του «νέου συνυποσχετικού του Ελληνικού Δημοσίου με τη ναυτιλιακή κοινότητα» – Ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως στη ναυτική εκπαίδευση

by/ Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ομιλία του ΥΝΑΝΠ Φώτη Κουβέλη στη Βουλή για την κύρωση του «νέου συνυποσχετικού του Ελληνικού Δημοσίου με τη ναυτιλιακή κοινότητα» – Ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως στη ναυτική εκπαίδευση / 20 View / 15/04/2019

«Η ναυτιλία των Ελλήνων, με το μεγάλο αριθμό εγκατεστημένων γραφείων διαχείρισης πλοίων, ο οποίος ανερχόταν την 31-12-2018 σε 1.401 εταιρείες έναντι 1.387 εταιρειών την 31-12-2017 (ποσοστιαία αύξηση 1%)1 έχει καταστήσει τη χώρα μας ένα από τα σημαντικότερα κέντρα πλοιοδιαχείρισης παγκοσμίως, με προφανή οφέλη για την εθνική οικονομία, την απασχόληση αλλά και τη στήριξη του ευρύτερου ναυτιλιακού πλέγματος. Σήμερα, η χωρητικότητα του διαχειριζόμενου στόλου ανέρχεται σε 4.746 πλοία (άνω των 1.000 gt) χωρητικότητας 365,45 εκατομμυρίων τόνων (dwt), σημειώνοντας αύξηση περίπου 6,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η ελληνική και ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα εξωστρέφειας και υγιούς επιχειρηματικότητας δραστηριοποιούμενη σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι και για το έτος 2018 η ελληνόκτητος ναυτιλία συνέχισε να εκπροσωπεί άνω του 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας σε όρους dwt και πλέον του 51% της ναυτιλίας της Ε.Ε.

—–Η ναυτιλία των Ελλήνων αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν από τους σημαντικότερους τομείς της εθνικής οικονομίας, συνεισφέροντας πάνω από 9% στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ). Η ναυτιλία συμβάλλει σημαντικά στην μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μέσω της εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό (γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για την εισαγωγή ναυτιλιακού συναλλάγματος που διοχετεύεται πολύπλευρα στην οικονομία), την ενίσχυση της απασχόλησης καθώς και την επίτευξη πολλαπλασιαστικών ωφελημάτων σε παράπλευρες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ναυτιλία.

—-Επικεντρώνοντας στο Νέο Συνυποσχετικό, η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα μέσω της εθελοντικής πρωτοβουλίας της, αποδεικνύει έμπρακτα την πρόθεσή της να συμβάλλει περαιτέρω στην εθνική οικονομία της χώρας μας.

Η εν λόγω πρωτοβουλία υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2014 όπου με το άρθρο 42 του Ν.4301/14 (ΦΕΚ Α΄ 223) κυρώθηκε και είχε ισχύ νόμου το από 18 Ιουλίου 2013 «Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας». Η αρχική διαδικασία Οικειοθελούς Παροχής είχε εφαρμογή για το χρονικό διάστημα από το έτος 2014 έως το έτος 2018, για τα φορολογικά έτη 2013 έως 2017 αντίστοιχα στο πλαίσιο της οποίας συμμετείχαν, το έτος 2014, 478 εταιρείες και στα επόμενα έτη 65 επιπλέον εταιρείες, οι οποίες αντιπροσώπευαν συνολικά πλέον του 95% της χωρητικότητας του υπό διαχείριση από την Ελλάδα στόλου.

—-Η κύρωση του «Νέου Συνυποσχετικού του Ελληνικού Δημοσίου με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα» αποτελεί ένα νέο συμβόλαιο μεταξύ της Πολιτείας με τη ναυτιλία, που ανταποκρίνεται στην επιδίωξη της κυβέρνησης για κοινωνικά ανταποδοτική επιχειρηματικότητα. Βασική διαφοροποίηση του νέου Συνυποσχετικού σε σχέση με το προγενέστερο του 2014 είναι ότι η καταβολή της οικειοθελούς παροχής μετατοπίζεται από το εταιρικό φορολογικό επίπεδο των πλοιοκτητριών εταιρειών στο επίπεδο των φυσικών προσώπων, υπό την ιδιότητα των τελικών μετόχων ή εταίρων ή πραγματικών δικαιούχων πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, φορολογικών κατοίκων Ελλάδος, ανερχόμενη σε σταθερό ποσοστό 10% (δέκα τοις εκατό) επί των εισαγόμενων ποσών σε οιοδήποτε νόμισμα, προερχομένων από εισοδήματα εκ μερισμάτων των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών για αόριστη χρονική διάρκεια.

—-Σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας, ο αριθμός των πλοίων που συμμετείχαν, μέχρι σήμερα, στη νέα διαδικασία «Οικειοθελούς Παροχής» ανέρχεται σε υψηλό ποσοστό του διαχειριζόμενου στόλου της ποντοπόρου ναυτιλίας. Ειδικότερα, στη νέα διαδικασία μετείχαν περισσότερες από 530 ναυτιλιακές εταιρείες, η πλειοψηφία οποίων αφορούσε διαχειρίστριες εταιρείες του άρθρου 25 του Ν. 27/75 καθώς επίσης και Ναυτικών Εταιρειών του Ν. 959/1979. Ο συνολικός αριθμός δηλωθέντων πλοίων ξεπέρασε τον εντυπωσιακό αριθμό των 4.016 πλοίων και η δηλωθείσα χωρητικότητα ξεπερνά το 95% της συνολικής διαχειριζόμενης χωρητικότητας της ποντοπόρου ναυτιλίας.

—-Η σχεδόν καθολική συμμετοχή της ναυτιλιακής κοινότητας στη νέα οικειοθελή παροχή επιβεβαιώνει ότι η δημιουργική Ελλάδα είναι παρούσα στην προσπάθεια κεφαλαιοποίησης της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Tα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας αδιαμφισβήτητα αναδεικνύουν τη συνεισφορά της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας στην απασχόληση και στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας μας. Συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, για το έτος 2018 το συνάλλαγμα που εισέρρευσε στην κατηγορία “Μεταφορές” του Ισοζυγίου Υπηρεσιών (Ι.Β.1) ανερχόταν σε 16.629,9 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 14.473,8 εκατομμυρίων Ευρώ του αντίστοιχου έτους 2017 και 12.574,4 εκατομμυρίων Ευρώ του αντίστοιχου έτους 2016. Συγκρίνοντας το ποσό του εισρεύσαντος συναλλάγματος του 2018 με το ποσό της αντίστοιχης περιόδου του 2017 προκύπτει αύξηση της τάξης του 14,90% και με το ποσό της αντίστοιχης περιόδου του 2016 αύξηση της τάξης του 32,25%.

—-Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση ΕΕΕ 2017-18, το 2017 οι εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών υπολογίζονται σε περίπου 9,14 δισεκατομμύρια ευρώ , σημειώνοντας αύξηση 16,91% σε σχέση με το 2016, όταν οι εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών ήταν 7,81 δισεκατομμύρια ευρώ.

—–Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παρατηρείται αύξηση διαχειριζομένου στόλου για το έτος 2018 (4.456 διαχειριζόμενα πλοία με χωρητικότητα 200,3 εκατ (ο.χ.)) κατά 2,37% και χωρητικότητας κατά 3,42% έναντι του έτους 2017 (4.353 πλοία με χωρητικότητα 193,4 εκατ. ο.χ) γεγονός που καταδεικνύει αφενός τη διεύρυνση του Ελληνόκτητου στόλου και αφετέρου τη δυναμική που παρουσιάζει ο ναυτιλιακός τομέας στην εθνική οικονομία παρά την υφισταμένη κρίση στη παγκόσμια ναυλαγορά τα τελευταία έτη.

Σε ότι αφορά στην εθελοντική συνεισφορά της ναυτιλιακής κοινότητας, θέλω να τονίσω ότι από το ποσό που θα καταβάλλεται κάθε χρόνο, ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000), θα χορηγείται, κατ’ έτος, για την χρηματοδότηση της Ναυτικής Εκπαίδευσης.»