Μειώνει εργατικές αμοιβές και προκαλεί ρήγμα στην «Εργάνη» το Υπουργείο Εργασίας

by/ 0 Comments / 0 View / 18/11/2021

Χριστίνα Κοψίνη

Τελειώνει και την «Εργάνη» ο υπουργός Εργασίας – Με υπουργική απόφαση εντάσσει την υπερεργασία στο κανονικό ωράριο και δίνει τη δυνατότητα να καταγράφονται εκπρόθεσμα οι υπερωρίες των οδηγών φορτηγών, τουριστική λεωφορείων, υπεραστικών και αστικών ΚΤΕΛ

Ευθεία μείωση των αποδοχών των εργαζομένων που λάμβαναν προσαύξηση από την υπερεργασία αλλά και πλήρης ελαστικοποίηση του ωραρίου των οδηγών φορτηγών, ΚΤΕΛ καιτουριστικών λεωφορείων με ταυτόχρονο ξήλωμα των όποιων θετικών στοιχείων έχει το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» επιχειρεί τώρα ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης

Με μια πρωτοφανή υπουργική Απόφαση του, σε εφαρμογή του εργασιακού νόμου 4808/2021, παύει οριστικά από τις 29 Νοεμβρίου η υποχρέωση των εργοδοτών να καταχωρούν στο έντυπο Ε8 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ την υπερεργασία των εργαζομένων τους που, όπως διευκρινίζει σχετική ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του υπουργείου, «ούτως ή άλλως εντασσόταν και εντάσσεται στο νόμιμο ωράριο».

Κατ ‘αυτόν τον τρόπο, κι εφόσον εντάσσεται η υπεργασία στο νόμιμο ωράριο, οι μισθωτοί χάνουν την προσαύξηση και άρα το εισόδημα από την υπερεγασία που τώρα γίνεται και με το νόμο κανονικά απλήρωτη. Ταυτοχρόνως, για όσους εργαζόμενους διαπιστωθεί ότι δεν είναι δηλωμένες οι υπερωρίες τους στο Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» είναι εύκολο να επικαλεστεί ο ο εργοδότης τους ότι απλώς… κάνουν την υπερεργασία τους.

Ομως, υπάρχει στην ίδια υπουργική Απόφαση ακόμη μία ρύθμιση με την οποία από τις 29 Νοεμβρίου οι εργοδότες που απασχολούν οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων, καθώς και υπεραστικών και αστικών ΚΤΕΛ, που απασχολούν οδηγούς λεωφορείων, που διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014 δεν υποχρεούνται πλέον να καταχωρούν εμπρόθεσμα στο έντυπο Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.

Με τη νέα ρύθμιση Χατζηδάκη μπορεί η καταχώρηση των υπερωριών να γίνεται …προοπτικά. Δηλαδή σε διάστημα 15 ημερών μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας. Το ίδιο περιθώριο δίδεται και για την καταχώρηση στο έντυπο Ε8 (Αναγγελία νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης)της νόμιμη κατά τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων αυτών.

Παρότι στην εργασία των οδηγών μπορούν να λειτουργήσουν αρκετοί απρόβλεπτοι παράγοντες (καθυστέρηση στα σύνορα, οδικά προβλήματα) που επιβάλλουν και την εκ των υστέρων καταγραφή της υπερωριακής απασχόλησης, εξάγονται δύο σημαντικά συμπεράσματα. Πρώτο, οι ιδιοκτήτες οδηγοί που επί χρόνια πίεζαν και τον προκάτοχο του κ. Χατζηδάκη, τον κ. Γ. Βρούτση να καταργήσει την εμπρόθεσμη καταγραφή ωραρίου και υπερωριών κατήγαγαν νίκην λαμπρά. Θύματα αυτής της οπισθοχώρησης οι ίδιοι οι εργαζόμενοι οδηγοί.

Δεύτερο και εξίσου σημαντικό: Aλοιώνεται το ίδιο το νόημα της «ΕΡΓΑΝΗΣ» που από τη σύσταση της το 2013 είχε ως απαραίτητη προϋπόθεση τη λογική της εμπρόθεσμης καταγραφής των στοιχείων για προσλήψεις, ωράρια, υπερωρίες.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε τη λογική του πληροφοριακού συστήματος, το σεβάστηκε. Δυστυχώς, στέλεχος του ίδιου κόμματος που είχε πρωτοστατήσει ως κυβέρνηση στη δημιουργία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» έρχεται τώρα να προκαλέσει το πρώτο σημαντικό ρήγμα στην αρχιτεκτονική του. Και φαίνεται ότι είμαστε ακόμη στην αρχή.

efsyn.gr