Εθνικό Ληξιαρχείο / Δίνεται σε ιδιώτες η λειτουργία του

by/ 0 Comments / 2 View / 01/07/2021

Το σχέδιο της πλήρους αδρανοποίησης της κρατικής υπόστασης αναπτύσσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με απευθείας αναθέσεις σε ιδιώτες ακόμη και για νευραλγικές λειτουργίες, όπως αυτή του Εθνικού Ληξιαρχείου! Πρόκειται για πρωτοφανή επίθεση στον σκληρό πυρήνα του κράτους, που γίνεται σιωπηρά και μεθοδικά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Έτσι λοιπόν, την 28η Ιουνίου 2021 το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο τη «νομική υποστήριξη του Ειδικού Ληξιαρχείου του ΥΠΕΣ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (αρ. 130 παρ. 3 του Ν. 4412/2016). Η πρόσκληση απευθύνεται στη δικηγορική εταιρεία Μιχαηλόπουλος και Συνεργάτες.

Στο κείμενο της πρόσκλησης αναφέρεται ρητά και ανερυθρίαστα ότι «δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά». Το κόστος της ανάθεσης είναι 60.000 ευρώ προ ΦΠΑ και 74.400 με ΦΠΑ. Το μόνο κριτήριο για τη συμφέρουσα τιμή είναι η έκπτωση που θα δώσει η δικηγορική εταιρεία Μιχαηλόπουλος και Συνεργάτες προκειμένου να της γίνει η απευθείας ανάθεση!

Το άκρον άωτον του φωτογραφικού διαγωνισμού εντοπίζεται στα χρονικά περιθώρια υποβολής τής οικονομικής προσφοράς της δικηγορικής εταιρείας, τα οποία προσδιορίζονται για αύριο, 1η Ιουλίου 2021! Και βέβαια, η απευθείας ανάθεση θα πληρωθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών!

Μαζί με αυτά, η αντιθεσμική λειτουργία του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη εδράζεται στην αναφορά της πρόσκλησης ότι «σκοπός του έργου αποτελεί η παροχή νομικών συμβουλών και πληροφοριών για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του Ειδικού Ληξιαρχείου στην επίλυση νομικής φύσεως ζητημάτων και ιδίως μέχρι την εφαρμογή του άρ. 33, Κεφ. Γ’ του Ν. 4674/2020 (Α’ 53)». Πρόκειται για διάταξη του νόμου Θεοδωρικάκου που όριζε ότι προβλέπονται «κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων».

Η διάταξη, κατά τα γραφόμενα της πρόσκλησης, δεν ενεργοποιήθηκε κι έτσι άνοιξε πεδίον δόξης λαμπρόν για την απευθείας ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία, η οποία «κρίνεται αναγκαία για την επίσπευση της διεκπεραίωσης του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου εκκρεμών υποθέσεων (περίπου 12.000) που έχουν συσσωρευτεί στο Εθνικό Ληξιαρχείο μέσα από την ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού με νομική κατάρτιση που θα παρέχει επιτόπια υποστήριξη στις υπηρεσίες του Εθνικού Ληξιαρχείου».

Σύμφωνα με την πρόσκληση, λοιπόν, το «εξειδικευμένο με νομική κατάρτιση προσωπικό θα παρέχει επιτόπια υποστήριξη στις υπηρεσίες του Εθνικού Ληξιαρχείου παρέχοντας συμβουλές νομικής φύσεως επί των ζητημάτων που θα προκύπτουν κατά την εξέταση των αιτημάτων που υποβάλλονται στο Εθνικό Ληξιαρχείο και του ελέγχου των σχετικών δικαιολογητικών από τις υπηρεσίες».

Παράλληλα, η δικηγορική εταιρεία θα «παρέχει γνώμη επί οποιουδήποτε θέματος νομικής φύσεως για θέματα που χρήζουν νομικής ερμηνείας κατά τη διάρκεια διαχείρισης των αιτήσεων». Επίσης, η δικηγορική εταιρεία θα παρέχει «υποστήριξη με κάθε τρόπο που κριθεί αναγκαία για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων και σύνθετων νομικών θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Ληξιαρχείου».

avgi.gr