Τσουχτερά πρόστιμα και για τα επικίνδυνα απόβλητα

by/ 0 Comments / 39 View / 05/09/2016

Μετά το πρόστιμο για τις χωματερές, έρχεται κι άλλο για τη λειψή έως και ανύπαρκτη και ανεπαρκή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ανακοινώσει την απόφασή του για το ύψος του εφάπαξ και ημερήσιου προστίμου μέχρι την πλήρη συμμόρφωση. Όπως είναι γνωστό το 2003 η Κομισιόν κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει για την εφαρμογή της Οδηγίας 1999/31 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Εκτίμησε ότι ο σχεδιασμός της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, ότι δεν υφίσταντο στην ελληνική επικράτεια κατάλληλες και επαρκείς εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων και ότι η μέθοδος διάθεσης του μεγαλύτερου μέρους της παραγόμενης στην Ελλάδα ποσότητας επικίνδυνων αποβλήτων δεν ήταν συμβατή με τις απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας. Με απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2009 (υπόθεση C-286/08), το ΔΕΕ «επικύρωσε» την παράβαση.

Τον Δεκέμβριο του 2014, διαπιστώνοντας ότι η πρωτόδικη απόφαση του ΔΕΕ δεν έχει εκτελεστεί, η Επιτροπή κατέθεσε στο ΔΕΕ τη δεύτερη προσφυγή (C-584/14) βάσει του άρθρου 260 ΣΛΕΕ. Κατά την Επιτροπή, σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2009, η συνολική παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων για το 2011 ανερχόταν σε 184.863,50 τόνους, τα αποθηκευμένα ήταν της τάξης των 323.452,40 τόνων και οι εξαγωγές ανέρχονταν σε 5.147,40 τόνους.

Η πρόταση της Επιτροπής προς το ΔΕΕ ήταν:

– Χρηματική ποινή ύψους 72.864,00 ευρώ ανά ημέρα μη συμμόρφωσης με την πρωτόδικη απόφαση από την ημέρα που θα εκδοθεί η απόφαση, την Τετάρτη δηλαδή, μέχρι την ημέρα που θα έχει εκτελεστεί η πρώτη απόφαση.

– Ημερήσιο κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 8.096,00 ευρώ ανά ημέρα από την ήμερα έκδοσης της πρώτης απόφασης έως την ημερομηνία έκδοσης της δεύτερης απόφασης ή την ημερομηνία εκτέλεσης της πρώτης απόφασης.

Κατά κανόνα, το Δικαστήριο μειώνει το ύψος των προστίμων, λαμβάνοντας υπόψη και την κακή οικονομική κατάσταση της χώρας.