Πορτογαλία: Εθνική κατανάλωση ενέργειας αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές για τέσσερις ημέρες

by/ 0 Comments / 38 View / 21/05/2016

Από τις 7 μέχρι τις 11 Μαΐου η Πορτογαλία τροφοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κατά τη διάρκεια των συνολικά 107 ωρών παραγωγής 100% ανανεώσιμης ενέργειας, η χώρα, που έχει παρόμοιες κλιματικές και οικονομικές συνθήκες με την Ελλάδα, χρησιμοποίησε υδροηλεκτρική, αιολική και ηλιακή ενέργεια, καθώς και βιοκαύσιμα, για να καταστήσει πραγματικότητα την παραγωγή αποκλειστικά βιώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι προοδευτικές πολιτικές των πορτογαλικών κυβερνήσεων έπαιξαν σημαντικό ρόλο για την πραγματοποίηση αυτού του σημαντικού επιτεύγματος. Ο ορισμός εγγυημένων τιμών για του παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών, όπως και η επιδότηση δήμων που φιλοξενούν τέτοια έργα, ήταν κάποια από τα μέτρα που συνδυαστικά κατέστησαν ανταγωνιστικό το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η κυβέρνηση έχει λάβει επίσης μέτρα υποδομής, όπως η βελτίωση της υποδομής του δικτύου, ώστε να συνδέονται ευκολότερα σε αυτό οι οικιακοί ηλιακοί συλλέκτες.

Η Πορτογαλία έχει εργαστεί αρκετά χρόνια για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα. Μεταξύ 2004 και 2009, η εγκατεστημένη ισχύς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπερτριπλασιάστηκε. Παρά το γεγονός ότι διαθέτει ΑΕΠ μικρότερο από το μέσο όρο της ΕΕ, η παραγωγή και η συνολική κατανάλωση ενέργειας της Πορτογαλίας από ανανεώσιμες πηγές είναι υψηλότερες από ό,τι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, το 2014, μόνο η Αυστρία, η Σουηδία, η Ισλανδία και η Νορβηγία ξεπέρασαν την Πορτογαλία στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Το 48% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, με την υδροηλεκτρική ενέργεια να είναι υπεύθυνη για το 30% τοις εκατό της ηλεκτρικής ενέργειας και την αιολική για το 25%. Τα βιοκαύσιμα και η ηλιακή ενέργεια έχουν μικρότερα μερίδια, συμβάλλοντας με 6,4% και 1,2%, αντίστοιχα.

Εξάλλου, το 2011 η χώρα είχε και πάλι τροφοδοτηθεί αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά μόνο για  δύο ώρες.