Ευρω-καταδίκη και βαρύ πρόστιμο για επικίνδυνα απόβλητα

by/ 0 Comments / 19 View / 08/09/2016

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέβαλε βαρύ πρόστιμο στη χώρα μας γιατί παρότι πέρασαν επτά χρόνια από την προηγούμενη καταδίκη εξακολουθεί σήμερα να μην εφαρμόζει τους κοινοτικούς κανόνες επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων, κάτι που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.

Οι δικαστές επέβαλαν ένα διπλό πρόστιμο, το πρώτο είναι κατ΄αποκοπήν και ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ και το δεύτερο ημερήσιο που φτάνει τα 30.000 ευρώ.

Το Δικαστήριο είχε διαπιστώσει το Σεπτέμβριο του 2009 ότι η Ελλάδα δεν εφάρμοζε τις κοινοτικές οδηγίες για την επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία.

Παρά τις οχλήσεις των Βρυξελλών οι ελληνικές κυβερνήσεις που μεσολάβησαν δεν συμμορφώθηκαν με την καταδίκη με αποτέλεσμα η Κομισιόν να προσφύγει εκ νέου στο δικαστήριο το 2014, ζητώντας καταδίκη και επιβολή προστίμου.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε σήμερα ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, δεδομένου ότι παρότι έχουν περάσει τόσα χρόνια η κατασκευή διαφόρων εγκαταστάσεων καθώς και τριών χώρων απόθεσης για την επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Οι δικαστές έκριναν σήμερα ενδεδειγμένη για την αποφυγή επανάληψης ανάλογων παραβιάσεων στο μέλλον, την επιβολή στην Ελλάδα ενός κατ’ αποκοπήν προστίμου ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί στον προϋπολογισμό της Ε.Ε.. Επιπλέον, από σήμερα τρέχει και ένα δεύτερο πρόστιμο 30.000 ευρώ ημερησίως, το οποίο θα επιβάλλεται μέχρι την ημέρα που θα διαπιστωθεί η πλήρης συμμόρφωσης της χώρας με την κοινοτική νομοθεσία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2009 στην Ελλάδα βρίσκονταν προσωρινά αποθηκευμένοι 600.000 τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων.