Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Από την ατμοσφαιρική ρύπανση στενάζουν 130 ευρωπαϊκές πόλεις

by/ Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Από την ατμοσφαιρική ρύπανση στενάζουν 130 ευρωπαϊκές πόλεις / 25 View / 08/02/2017

Η διαχείριση των αποβλήτων, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ρύπανση των νερών και η ανεπαρκής προστασία της φύσης αποτελούν σημαντικά προβλήματα στις χώρες της Ε.Ε., όπως καταδεικνύει «η επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας» που δημοσίευσε χθες η Κομισιόν. Αυτή συνοδεύεται από 28 εκθέσεις, μία ανά χώρα, όπου καταγράφονται τα προβλήματα και διατυπώνονται συστάσεις για αποτελεσματικότερη εφαρμογή της «πράσινης» νομοθεσίας. Η πλήρης εφαρμογή της, σημειώνεται στην ανακοίνωση, θα επέφερε εξοικονόμηση 50 δισ. ευρώ ετησίως από την εξοικονόμηση δαπανών Υγείας και «σε άμεσο κόστος για το περιβάλλον».

Τα ευρήματα της επισκόπησης φανερώνουν ότι στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων η αποτροπή της δημιουργίας τους «εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για όλα τα κράτη – μέλη», ενώ έξι από αυτά δεν έχουν κατορθώσει να περιορίσουν την υγειονομική ταφή των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων. Εκτιμά πως η πλήρης συμμόρφωση με την πολιτική της Ε.Ε. για τα απόβλητα μέχρι το 2020 θα μπορούσε να δημιουργήσει επιπλέον 400.000 θέσεις εργασίας.

* Διαπιστώνεται «χαλαρή» εφαρμογή των Οδηγιών για την προστασία των πτηνών και των οικοτόπων, η οποία, αν δεν ενταθεί, θα συνεχιστεί η απώλεια βιοποικιλότητας στην Ε.Ε., κάτι που θα διακυβεύσει την ικανότητα των οικοσυστημάτων να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώπων στο μέλλον.

* Σε 23 από τα 28 κράτη – μέλη -και συνολικά σε περισσότερες από 130 πόλεις σε όλη την Ευρώπη- εξακολουθεί να σημειώνεται υπέρβαση των ορίων για την ποιότητα του αέρα, με τις μεταφορές να αποτελούν τη βασική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ο θόρυβος στα αστικά κέντρα καταγράφεται ως «η δεύτερη σοβαρότερη περιβαλλοντική αιτία προβλημάτων Υγείας».

* Όσον αφορά την ποιότητα και τη διαχείριση των υδάτων, τα περισσότερα κράτη – μέλη δεν διαθέτουν ακόμη συστήματα συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες επί παραβάσει για 13 κράτη – μέλη. Οι συγκεντρώσεις νιτρικών αλάτων και τα επίπεδα ευτροφισμού εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό πρόβλημα σε όλα σχεδόν τα κράτη – μέλη, επισημαίνεται.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2016 η Επιτροπή εγκαινίασε την επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας «έναν διετή κύκλο ανάλυσης, διαλόγου και συνεργασίας, με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής της υφιστάμενης περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ε.Ε.». Σε αυτό το πλαίσιο εκπόνησε τις 28 εκθέσεις.