Ερασίνος ποταμός / Εξώδικο για τις παράνομες εργασίες

by/ 0 Comments / 12 View / 01/12/2020

Εκκίνηση παράνομων εργασιών στον ποταμό Ερασίνο στην ανατολική Αττική, χωρίς να έχει προηγηθεί η οριοθέτησή του με Προεδρικό Διάταγμα, καταγγέλλουν φορείς και Κινήσεις για την Προστασία των Ρεμάτων – Ρεματική.  Ήδη πολίτες της περιοχής Μαρκόπουλου επέδωσαν εξώδικο στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στην εταιρεία Ελληνική Υδροκατασκευαστική Α.Ε. προκειμένου να σταματήσουν τα έργα διευθέτησης του Ερασίνου, που περιλαμβάνουν εγκιβωτισμό του ποταμού με συρματοκιβώτια σε συνολικό μήκος 10 χιλιομέτρων και δημιουργία φράγματος στο ανάντη τμήμα του.

Επιπρόσθετα με επιστολή τους προς το υπουργείο κάνουν σαφή την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον δικαστικό αγώνα σε περίπτωση που το υπουργείο επιμείνει στη συνέχιση των παράνομων έργων, ενώ υπενθυμίζουν ότι η απόφαση του ΣτΕ (Ε’ τμήμα, Αρ. 5/2020) απέρριψε μεν την αίτηση ακύρωσης της δημοπρασίας του έργου, αλλά καθιστά σαφές ότι: «Ο νόμιμος καθορισμός των οριογραμμών του ρέματος, η έκδοση δηλαδή της σχετικής διοικητικής πράξης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρέπει να προηγηθεί της εκτελέσεως των έργων».

Παρά ταύτα η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών  Έργων (ΔΑΕΕ-Δ19) του υπουργείου Υποδομών υπέγραψε στις 9.11.2020 σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με την εταιρεία Ελληνική Υδροκατασκευαστική Α.Ε. και σχεδόν αμέσως έδωσε εντολή έναρξης εργασιών. Η Ρεματική στην ανακοίνωσή της αναδεικνύει τις επιπτώσεις από τον εγκιβωτισμό και την κατασκευή του φράγματος και στον υγρότοπο της Βραυρώνας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «εκτός της καταστροφής σε ένα ποτάμι ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, εκτός της υποβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου ενός σημαντικότατου αρχαιολογικού μνημείου (Ναός Αρτέμιδος), που ιστορικά σχετίζεται άμεσα με το ποτάμι και την πλημμυρική του ζώνη, θα επιφέρει συρρίκνωση ενός υγροτόπου μοναδικής αξίας για την Αττική, του υγροτόπου της Βραυρώνας».

Η περιοχή στις εκβολές του ποταμού έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura (GR3000004 – Βραυρώνα Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη), φιλοξενεί 18 είδη οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/Ε.Ε., 210 είδη πτηνών από τα συνολικά 440 της Ελλάδας, 73 απειλούμενα είδη (53 πτηνά του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 79/409/Ε.Ε. και 20 ερπετά και αμφίβια του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/43/Ε.Ε. περί οικοτόπων καθώς και πολλά ακόμη είδη χλωρίδας και πανίδας.

Αμφισβητούν τον χαρακτηρισμό του έργου ως αντιπλημμυρικού, όπως και τη σκοπιμότητα κατασκευής του, διότι «δεν διασχίζει κατοικημένες περιοχές αλλά αγροτικές εκτάσεις». Εξηγούν ότι «οι φυσικοί πλημμυρισμοί των εκτάσεων αυτών λειτουργούσαν ευεργετικά για τις καλλιέργειες μέχρι τη δημιουργία του αεροδρομίου ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’, το οποίο αύξησε τις επιφανειακές απορροές και κυρίως υποβάθμισε δραματικά την ποιότητά τους.

Τα όμβρια ύδατα του αεροδρομίου, που είναι επιβαρυμένα με λάδια και βαρέα μέταλλα από τις πίστες, τα πάρκινγκ κ.λπ., απορρέουν νότια προς τον Ερασίνο ποταμό και βόρεια προς το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας, υποβαθμίζοντας ολοένα και περισσότερο τα πλούσια οικοσυστήματα των δύο ποταμών. Η ποιοτική υποβάθμιση των νερών που δέχεται ο Ερασίνος ποταμός ήδη έχουν μετατρέψει σημαντικό τμήμα των καλλιεργούμενων εκτάσεων της πεδιάδας σε άγονη γη, ενώ η ποσοτική αύξηση του νερού που κατακλύζει τις φυσικές πλημμυρικές ζώνες του ποταμού έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερο πλημμυρισμό του αρχαιολογικού χώρου στις εκβολές».

Αντί να διατεθεί δημόσιο χρήμα για τον εγκιβωτισμό του Ερασίνου, το «Ελ. Βενιζέλος» θα έπρεπε να διαχειριστεί όλες τις επιφανειακές απορροές του σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, στη συνέχεια την υποβολή τους σε βιολογικό καθαρισμό και τέλος τη διάθεσή τους με κατάλληλο ρυθμό στους αποδέκτες, ώστε να μην αυξάνεται η περιβαλλοντική επιβάρυνση των ποταμών και ο πλημμυρικός κίνδυνος, καταλήγουν.

Avgi.gr