Ελληνικός Χρυσός / Σκανδαλώδης παράταση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με άλλο έργο

by/ 0 Comments / 0 View / 02/04/2021

Παρατείνεται σκανδαλωδώς η ισχύουσα περιβαλλοντική αδειοδότηση της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για άλλα τέσσερα χρόνια, έως στις 26.7.2025, όταν με την αναθεωρημένη σύμβαση και το νέο επενδυτικό σχέδιο οι δραστηριότητές της τροποποιούνται άρδην ή όταν αποδεδειγμένα παραβιάζει συστηματικά τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και της έχουν επιβληθεί πρόστιμα πάνω από μισό εκατ. ευρώ για σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος (ρύπανση υδάτων, εδάφους).

Το βασικότερο είναι ότι μετά την αξιολόγηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την Κοινή Υπουργική Απόφαση πριν από 10 χρόνια, στις 26.7.2011, η έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα «Μεταλλευτικές – μεταλλουργικές εγκαταστάσεις μεταλλείων Κασσάνδρας» και «Απομάκρυνση, καθαρισμός και αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας» έγινε με την ανεφάρμοστη μέθοδο μεταλλουργίας της ακαριαίας τήξης. Τώρα η μεταλλουργία για την καθετοποίηση της παραγωγής μετατρέπεται σε προαιρετική.

Η παράταση μέσω διαπιστωτικής πράξης (αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 30 Μαρτίου) της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, με ημερομηνία 24 Μαρτίου, μία ημέρα αφότου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η νέα συμφωνία, βρήκε εύφορο έδαφος σε διάταξη του αντιπεριβαλλοντικού Νόμου Χατζηδάκη. Αυτή προβλέπει ότι για τα έργα ή δραστηριότητες που διαθέτουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο σε λειτουργία, η διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ παρατείνεται για τέσσερα έτη και για όσο χρόνο το σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ…

Όπως είναι γνωστό, με τον ίδιο νόμο ο χρόνος ζωής μιας ΑΕΠΟ από 10 χρόνια αυξήθηκε στα 15 «εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε». Παρατείνεται λοιπόν η περιβαλλοντική αδειοδότηση για μια βαριά δραστηριότητα όπως είναι οι εξορύξεις με όχημα τα συστήματα ΙSO περιβαλλοντικής διαχείρισης που αφορούν το εσωτερικό διοικητικό και λειτουργικό μοντέλο μιας εταιρείας ή επιχείρισης, π.χ περιβαλλοντική εκπαίδευση των εργαζομένων ή μείωση της κατανάλωσης χαρτιού μέσω ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων.

Επιπλέον η αδειοδότηση τον Ιούλιο του 2011 έγινε με την προγενέστερη και απαρχαιωμένη νομοθεσία, αφού στο τέλος της ίδιας χρονιάς τα νέα δεδομένα και βάσει των κοινοτικών Οδηγιών για την περιβαλλοντική αξιολόγηση έργων και δραστηριοτήτων ενσωματώθηκαν σε νόμο τού τότε ΥΠΕΚΑ. Το αίτημα για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης παράτασης ισχύος της ΑΕΠΟ υποβλήθηκε από την εταιρεία στις 3 Μαρτίου, δύο ημέρες πριν κατατεθεί στη Βουλή η ληστρική εις βάρος του Δημοσίου συμφέροντος αναθεωρημένη σύμβαση.

Έτσι απλά, χωρίς δημοσιότητα, χωρίς διαβούλευση, η απόφαση καταλήγει πως «βάσει των συνημμένων στην αίτηση πιστοποιητικών ISO 14001:2004 και ISO 14001:2015 (αρ. πιστοποιητικών της Hellenic Lloyd’s S.A.: PIR 6011081/A/16.9.2014, 10031415/1.1.2017, 10137122/26.9.2018 και 10308082/16.11.2020) διαπιστώνεται ότι το έργο της ΑΕΠΟ διαθέτει εν ισχύ Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 για ένα τουλάχιστον έτος πριν από την παρέλευση της προθεσμίας ανανέωσης της ΑΕΠΟ. Συνεπώς, βάσει της παρ. 8.α του άρθρου 2 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 4685/20, η διάρκεια ισχύος της σχετικής ΑΕΠΟ παρατείνεται για τέσσερα έτη, ήτοι έως 26.7.2025, και για όσο χρόνο το σύστημα ISO 14001 βρίσκεται σε ισχύ».

Πάντως είναι η πρώτη πράξη της διοίκησης μετά την κύρωση της σύμβασης και μπορεί να προσβληθεί δικαστικά.

Έταζε εκ του ασφαλούς

«Με δεμένο τον γάιδαρό της», η Ελληνικός Χρυσός έταζε ότι εντός του έτους θα υποβάλει νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με ανακοίνωσή της στις 18 Μαρτίου, την επομένη της υπερψήφισης του κυρωτικού νόμου από Ν.Δ. και ΚΙΝ.ΑΛΛ.