1,5 δισ. για σύνδεση έρευνας – επιχειρηματικότητας και καινοτομία

by/ 0 Comments / 44 View / 20/10/2016

«Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων ώστε η ελληνική οικονομία να αλλάξει ρότα» σημείωσε ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης ανοίγοντας τις εργασίες του 2ου Πανευρωπαϊκού Συνέδριου για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Από το νέο ΕΣΠΑ, τόνισε ο Αλ. Χαρίτσης, έχουν δεσμευτεί κονδύλια συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ για τη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα.

Επιπλέον πόροι 0,5 δισ. ευρώ θα διατεθούν για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, μέρος των οποίων θα κατευθυνθεί στην ανάθεση συμβάσεων καινοτομίας για τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών και υπηρεσιών του.

«Οι πρωτοβουλίες μας δεν εξαντλούνται στο νέο ΕΣΠΑ», υπογράμμισε ο υφυπουργός. Υπό αυτό το πρίσμα, επισήμανε ο Αλ. Χαρίτσης, αποφασιστικό βήμα αποτελεί το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) που ψηφίζεται στη Βουλή και θα χρηματοδοτηθεί από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (60 δισ.) και την ΕΤΕπ (180 δισ. ευρώ).