“Φορολογικός έλεγχος εξωχώριων-offshore εταιρειών σε Ελλάδα και Κύπρο”. Της Φωτεινής Μαστρογιάννη

by/ 0 Comments / 76 View / 04/10/2016

Είναι ένας τόμος με CD-ROM και περιλαμβάνει τις διατάξεις που διέπουν τις εξωχώριες εταιρείες για ίδρυση, οργάνωση, τον τρόπο φορολόγησης, τις μορφές των Υπεράκτιων Εταιρειών και τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την πάταξη των φορολογικών παραδείσων (όπως χαρακτηρίζονται).

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

Κεφ. 1ο. Α) Φορολογικοί παράδεισοι και φοροδιαφυγή. Χαρακτηριστικά αυτών και ιστορική αναδρομή.

Μορφές των Υπεράκτιων εταιρειών, όπως:

1) Εταιρείες Χαρτοφυλακίου 2) Εταιρείες Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 3) Εμπορικές Εταιρείες 4) Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών 5) Ναυτιλιακές επιχειρήσεις 6) Εμπιστεύματα (Trusts) 7) Εταιρείες Επενδύσεων 8) Τραπεζικές εταιρείες 9) Εταιρείες Ασφαλίσεων 10) Εταιρείες Αντιπροσώπευσης 11) Εταιρείες Ακινήτων 12) Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

B) Διεθνείς Πρωτοβουλίες για την πάταξη των φορολογικών παραδείσων:

1) Η έκθεση Edwards – H έκθεση K.P.M.G.

2) Η επίθεση του ΟΟΣΑ κατά των φορολογικών παραδείσων

3) Καταπολέμηση φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής

4) Ε.Ε. και φοροδιαφυγή

5) Διαφάνεια και Τράπεζες

6) Μείωση της φοροδιαφυγής

7) Σύσταση και γνωρίσματα των εξωχώριων εταιρειών. Λειτουργία και χαρακτηριστικά – Λάθη.

Κεφ. 2ο. Φορολογική αντιμετώπιση εξωχώριων εταιρειών στην Ελλάδα:

1) Ίδρυση εξωχώριων εταιρειών – δικαιολογητικά

2) Φορολογία εξωχώριων εταιρειών στην Ελλάδα με βάση τον Α.Ν. 89/67

3) Σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα

4) Τρόποι φορολόγησης υπεράκτων εταιρειών – Τήρηση βιβλίων και στοιχείων

5) Υποχρέωση Υποβολής Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος

6) Νομολογία Αρείου Πάγου

Κεφ. 3ο. Κύπρος και εξωχώριες εταιρείες:

1) Μορφές εταιρειών

2) Υπεράκτιες εταιρείες – Κριτήρια – Φορολογία

3) Συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας

4) Σημερινή κατάσταση εξωχώριων εταιρειών

5) Η αρχική πρόταση του Eurogroup και η απόφαση

6) Συμπεράσματα

Εκδόσεις Αρναούτη