Το 15% των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ θα καλύπτονται από άτομα με αναπηρία

by/ 0 Comments / 45 View / 17/10/2016

Η διάταξη την οποία προανήγγειλε ο Αλ. Τσίπρας κατά την τιμητική εκδήλωση της Βουλής για την παραολυμπιακή ομάδα  περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την κινητικότητα, που αναμένεται να κατατεθεί, διευρύνοντας ουσιαστικά το πεδίο των ειδικών προστατευόμενων κατηγοριών και συμπεριλαμβάνοντας τα άτομα με αναπηρία στις διατάξεις του νόμου επιλογής προσωπικού μαζί με τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Ειδικότερα, όπως περιγράφεται με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν/σ για την κινητικότητα, στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος προσλήψεων προστατευόμενων κατηγοριών συμπεριλαμβάνονται επίσης οι κατηγορίες:

1. Ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, όπως αυτό βεβαιώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η κατηγορία αυτή καλύπτει ποσοστό 10% του συνόλου των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ

2. Γονέων, αδελφών, συζύγων καθώς και τέκνων ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως αυτό βεβαιώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Η κατηγορία αυτή καλύπτει 5% του συνόλου των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ.

Να θυμίσουμε πως μέχρι σήμερα η μέριμνα που λάμβανε η πολιτεία στο πεδίο των προσλήψεων για τα ΑμεΑ συνδεόταν αποκλειστικά με τις διαδικασίες του Ν. 2643/1998, οι οποίες αφορούν ποσοστό θέσεων 5% σε κάθε προκήρυξη και υλοποιούνται, όμως, από τον ΟΑΕΔ μέσω πολυδαίδαλων διαδικασιών, χωρίς παράλληλη δυνατότητα των υποψηφίων συμμετοχής στη διαδικασία που υλοποιείται από τις υπηρεσίες του ΑΣΕΠ.

Αξίζει να επισημάνουμε δε πως, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, προκειμένου το νέο συνολικό ποσοστό συμμετοχής ειδικών κατηγοριών υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ να μην αυξηθεί υπέρμετρα εις βάρος των υπόλοιπων υποψηφίων, επέρχεται μείωση 5% του ποσοστού συμμετοχής των πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων (από 20%, που ισχύει σήμερα σε 15%) και μικρότερη μείωση κατά 3% του ποσοστού συμμετοχής γονέων με τρία τέκνα και των τέκνων αυτών (από 10% σε 7%). Τέλος, το συνολικό ποσοστό συμμετοχής ατόμων των ειδικών κατηγοριών στο σύστημα πρόσληψης του ΑΣΕΠ αυξάνεται από 45% σε 52%.

ΠΗΓΗ: ΑΥΓΗ