Τι προβλέπεται στο νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο

by/ 0 Comments / 19 View / 05/05/2016

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε σήμερα το υπουργείο Οικονομίας το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο («Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας»), καθώς ολοκληρώθηκε η φάση της διαβούλευσης με όλους τους φορείς.

Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο προβλέπει την ενίσχυση των νέων επενδύσεων μέσω φοροαπαλλαγών, τον επαναπροσδιορισμό των ορίων των στρατηγικών επενδύσεων αλλά και αλλαγή του κώδικα μετανάστευσης ώστε να δίνονται κίνητρα σε πολίτες τρίτων χωρών να επενδύουν στην Ελλάδα.

Μεταξύ των φορολογικών κινήτρων περιλαμβάνεται η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ενώ προβλέπονται και άμεσες επιχορηγήσεις για την κάλυψη συγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών.

Οκτώ είναι οι κατηγορίες ενισχύσεων που μπορούν να διεκδικήσουν μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες, μεγάλες, νέες αλλά και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις:

  • Φορολογική απαλλαγή, το ύψος της οποίας – με ανώτατο 20% ετησίως μπορεί να επιμεριστεί έως και 15 χρόνια. Σκοπός είναι η ενίσχυση της απόδοσης και όχι όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
  • Δημόσια επιχορήγηση από 10% έως 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης.
  • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
  • Επιδότηση επιτοκίου
  • Επιδότηση του κόστους απασχόλησης
  • Δωδεκαετές σταθερό φορολογικό πλαίσιο για επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ που δημιουργούν τουλάχιστον δύο νέες θέσεις εργασίας ανά ένα εκατ. ευρώ επιλέξιμης δαπάνης
  • Fast track αδειοδότηση
  • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω Ταμείου Συμμετοχών-fund, εγγυήσεις δανείων και κεφαλαιακές συμμετοχές.

Τα επενδυτικά ποσά

Το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων είναι 100.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΚΟΙΝΣΕΠ, 150.000 ευρώ για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, 250.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις και τους συνεργατικούς σχηματισμούς και 500.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Το ύψος της ενίσχυσης είναι μέχρι 5 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, έως 10 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και μέχρι 20 εκατ. ευρώ για το σύνολο των εργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 25%. Μπορούν να το κάνουν με αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, χρησιμοποιώντας τα αφορολόγητα αποθεματικά της επιχείρησής τους, τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας, το δανεισμό είτε από τράπεζα είτε από άλλον χρηματοπιστωτικό οργανισμό.