Συμφωνία για τη χρηματοδότηση ΜμΕ μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

by/ 0 Comments / 34 View / 14/07/2016

Την πρώτη συμφωνία παροχής εγγυήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «COSME», υπέγραψαν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Εθνική Τράπεζα, αξιοποιώντας τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, κεντρικού πυρήνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

Όπως έγινε γνωστό, τo «COSME» είναι το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, το οποίο τρέχει από το 2014 έως το 2020 με ένα συνολικό προϋπολογισμό 2,3 δισ. ευρώ. Τουλάχιστον 60% του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει τη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Σήμερα, υπογράφηκε η πρώτη συμφωνία στην Ελλάδα παροχής εγγυήσεων στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Η συμφωνία θα δώσει τη δυνατότητα στην Εθνική Τράπεζα να χορηγήσει εντός της επόμενης τριετίας δάνεια συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ σε πάνω από 350 ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με μειωμένες απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων και μειωμένο κόστος χρηματοδότησης, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την πρόσβαση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε βιώσιμη χρηματοδότηση. Οι εταιρείες θα μπορούν να δανείζονται είτε για κεφάλαιο κίνησης είτε για δάνειο παγίων, με ελάχιστο ποσό ανά επιχείρηση 10.000 ευρώ και μέγιστο ποσό 1.500.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ