Σε νέα υψηλά από την αρχή της κρίσης η φτώχεια και η κοινωνική ανισότητα το 2015 στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος

by/ 0 Comments / 46 View / 26/02/2016

Κάθε χρόνος που περνάει, η φτώχεια και η κοινωνική ανισότητα, εξαιτίας της κρίσης, επιδεινώνονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δείκτες για την φτώχεια και την ανισότητα βρέθηκαν το 2015 στο χειρότερο επίπεδο της εποχής των μνημονίων.

Μετρώντας την επίπτωση των δημοσιονομικών μέτρων που ελήφθησαν στους σχετικούς δείκτες φτώχειας και κοινωνικής ανισότητας, οι συντάκτες της μελέτης συμπεραίνουν, μεταξύ άλλων, πως η σχετική φτώχεια (δηλαδή το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά στα οποία το διαθέσιμο εισόδημα είναι χαμηλότερο από το κατώφλι φτώχειας) αυξήθηκε κατά 8% το 2015, μετά από μείωση 7,1% το 2014.

Είχαν προηγηθεί μείωση του σχετικού δείκτη κατά 0,4% το 2010, κατά 2,8% το 2011, μηδενική μεταβολή το 2012 και αύξηση 1,5% το 2013.

Σε όρους διαθεσίμου εισοδήματος, από την επεξεργασία των στοιχείων φαίνεται ότι τα μέτρα των δύο πρώτων ετών δημοσιονομικής προσαρμογής (2010 και 2011) επέφεραν τη μεγαλύτερη μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών (κατά 4,2% και 6,9% αντίστοιχα).

Οι αντίστοιχες μειώσεις ήταν 2% το 2012 και 3,1% το 2013), ενώ το 2014 ήταν το πρώτο έτος αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών κατά 1,2%.

Πηγή: Newmoney.gr