Σε ιδιώτη ο φωτισμός τoυ Δήμου Αθηναίων

by/ 0 Comments / 1 View / 03/01/2022

Ο Δήμος Αθηναίων έχει εκκινήσει ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης με προϋπολογισμό άνω των 53 εκατ. ευρώ για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης και αυτοματοποίησης του συστήματος οδοφωτισμού της πόλης. ● Κατατέθηκαν τρεις προσφορές, αλλά έγινε δεκτή μόνο αυτή της «Μυτιληναίος Α.Ε.». ● Η αντιπολίτευση καταγγέλλει πως «νοθεύτηκε ο ανταγωνισμός» και η διαγωνιστική διαδικασία πρακτικά οδηγεί σε απευθείας ανάθεση.

Μια υπηρεσία κρίσιμη για την καθημερινότητα της πόλης των Αθηνών περνά σε ιδιωτικά χέρια με μια σύμβαση-μαμούθ που προωθεί η δημοτική αρχή Κ. Μπακογιάννη μέσω μιας διαγωνιστικής διαδικασίας που όμως πρακτικά οδηγεί σε απευθείας ανάθεση, καθώς «νοθεύτηκε ο ανταγωνισμός», όπως καταγγέλλεται από την πλευρά της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει εκκινήσει ηλεκτρονική, ανοιχτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης με προϋπολογισμό 53.655.680,40 ευρώ (εκ των οποίων τα 45.688.362 ευρώ έχουν εγκριθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τα υπόλοιπα, περίπου 8 εκατ. ευρώ, θα καλυφθούν από δημοτικούς πόρους) για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης και αυτοματοποίησης του συστήματος οδοφωτισμού της πόλης.

Σύμφωνα με σχετικά έγγραφα του δήμου, το έργο προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 43.678 φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED (προς αντικατάσταση των παλιών και πιο ενεργοβόρων φωτιστικών) σε όλη την πόλη, αλλά και την προμήθεια και τοποθέτηση ασύρματου μηχανισμού διαχείρισης και ελέγχου του φωτισμού.

Κριτήριο της ανάθεσης ορίστηκε η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη συνάρτηση κόστους/αποτελεσματικότητας.

Η σύμβαση προβλέπεται να έχει διάρκεια 12 ετών: στα δύο πρώτα προβλέπεται η προμήθεια του εξοπλισμού και οι απαιτούμενες εργασίες τοποθέτησής του και τα δέκα επόμενα αφορούν υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος.

Στην ηλεκτρονική διαδικασία συμμετείχαν τρεις εταιρείες, έγινε όμως δεκτή μόλις μία προσφορά, αυτή της «Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία Ομιλος Επιχειρήσεων», η οποία είναι σήμερα και η μοναδική υποψήφια.

Σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό, η προσφορά της εταιρείας «Παπαδόπουλος Ιωάνν. Παρασκευάς» απορρίφθηκε λόγω μη προσκόμισης της απαιτούμενης εγγύησης, ενώ η προσφορά της «Μεσόγειος Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Κτηματική Εταιρεία» απορρίφθηκε λόγω μη ικανοποίησης των απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής εμπειρίας που έθετε η διακήρυξη του έργου. Ειδικότερα –και σύμφωνα πάντα με το πρακτικό– στην προσφορά της εταιρείας δηλώθηκε «εκτέλεση προμήθειας συνολικά 619 τεμαχίων φωτιστικών τύπου LED […] έναντι των απαιτούμενων 21.839 τεμαχίων φωτιστικών και 10.920 τηλεχειριζόμενων τεμαχίων φωτιστικών».

Τα παραπάνω έγιναν γνωστά στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων που συνεδρίασε στις 20 Δεκεμβρίου 2021. Το πρακτικό-γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του δήμου, που κατέγραφε τις αξιολογήσεις (και απορρίψεις) των προσφορών εγκρίθηκε από το Σώμα κατά πλειοψηφία, ενώ καταψήφισε το μέλος-δημοτικός σύμβουλος της «Ανοιχτής Πόλης» Κ. Αλεξίου, δηλώνοντας ότι κατά τη διαγωνιστική διαδικασία «δεν λειτούργησε ο ανταγωνισμός. Νοθεύεται και καταργείται στην πράξη ο ανταγωνισμός και στην ουσία πρόκειται για απευθείας ανάθεση».

Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης βρίσκεται στην τελική ευθεία και προσεχώς αναμένεται η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς που υπέβαλε η «Μυτιληναίος», οπότε και θα γίνει γνωστό το ποσοστό της έκπτωσης που προτείνει η μοναδική (εν τέλει) υποψήφια εταιρεία και επομένως και το τελικό κόστος του έργου. Μέχρι τότε, το θέμα θα απασχολήσει εκ νέου την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Επανέρχεται στο Σώμα την ερχόμενη Τετάρτη (5 Ιανουαρίου) προκειμένου να συμπληρωθεί στο πρακτικό η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της υποψήφιας εταιρείας – μια αμέλεια ασυνήθιστη, ιδιαίτερα για διαγωνιστικές διαδικασίες ανάλογου οικονομικού ύψους, που έγινε «εκ παραδρομής», σύμφωνα με τα έγγραφα των δημοτικών υπηρεσιών.

efsyn.gr