πρωτογενές έλλειμμα 1.47 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο

by/ 0 Comments / 2 View / 27/02/2021

Έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.561 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1.091 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021 και ελλείμματος 768 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020 δείχνουν τα τελικά στοιχεία για τον Ιανουάριο που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 1.473 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1.031 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 495 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 3.847 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 812 εκατ. ευρώ ή 17,4% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα από Φόρους, καθώς και στο ΠΔΕ.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.121 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 803 εκατ. ευρώ ή 16,3% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 3.660 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 326 εκατ. ευρώ ή 8,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου 2021 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

 • Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 10 εκατ. ευρώ ή 64,4 %,
 • Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 26 εκατ. ευρώ ή 92,3%,
 • Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 13 εκατ. ευρώ ή 37,8%,
 • Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 79 εκατ. ευρώ ή 51,5% εκ των οποίων : Φόροι Οχημάτων κατά 95 εκατ. ευρώ ή 138,0%,
 • Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 127 εκατ. ευρώ ή 87,5% εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 145 εκατ. ευρώ ή 344,6%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

 • ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 36 εκατ. ευρώ ή 27,5%,
 • ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 54 εκατ. ευρώ ή 3,8%,
 • ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 92 εκατ. ευρώ ή 27,4%,
 • ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 18 εκατ. ευρώ ή 11,5%,
 • ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 10 εκατ. ευρώ ή 21,5%,
 • Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 78 εκατ. ευρώ ή 60,7%
 • Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 41,6%,
 • Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 77 εκατ. ευρώ ή 25,6% εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 75 εκατ. ευρώ ή 25,3%,
 • Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 42 εκατ. ευρώ ή 5,5%,
 • Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 39 εκατ. ευρώ ή 13,5%,
 • Μεταβιβάσεις κατά 613 εκατ. ευρώ ή 83,0%.

Efsyn.gr