ΟΟΣΑ: Επιδείνωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα

by/ 0 Comments / 49 View / 11/02/2016

Σημαντική επιδείνωση εμφάνισε η ποιότητα των θέσεων εργασίας την τελευταία 10ετία στις χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ και ιδίως, σ’ αυτές που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση χρέους, όπως η Ελλάδα.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα του ΟΟΣΑ, η ποιότητα των αποδοχών μειώθηκε στα 2/3 των χωρών του Οργανισμού, ενώ η ασφάλεια των εργαζομένων επιδεινώθηκε στο σύνολο των κρατών. Προς το χειρότερο άλλαξε και το εργασιακό περιβάλλον.

Βάσει των δεδομένων του ΟΟΣΑ, η υψηλότερη ποιότητα θέσεων εργασίας εμφανίζεται στην Αυστραλία, την Αυστρία, τη Δανία, τη Φινλανδία και τη Γερμανία. Στον αντίποδα, η χαμηλότερη ποιότητα καταγράφηκε στην Εσθονία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία και την Ισπανία.

«Η Ελλάδα είχε τόσο μεγάλη αύξηση της ανεργίας όσο και πτώση στην ποιότητα των αποδοχών και την ασφάλεια στην αγορά εργασίας, ενώ η συχνότητα της καταπόνησης στην αγορά εργασίας έμεινε σταθερή» αναφέρεται στη σχετική έρευνα.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν επίσης, μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των διάφορων εργασιακών ομάδων. Οι νέοι και ανειδίκευτοι δεν τείνουν μόνο να έχουν τη χειρότερη επίδοση όσον αφορά την απασχόλησή τους, αλλά έχουν επίσης χαμηλότερες αποδοχές και σημαντικά υψηλότερη ανασφάλεια στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες παράλληλα, έχουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης από τους άνδρες και αντιμετωπίζουν μία μεγάλη απόκλιση στις αποδοχές τους.