Ξεκινούν μειώσεις στις εισφορές μη μισθωτών

by/ Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ξεκινούν μειώσεις στις εισφορές μη μισθωτών / 22 View / 13/11/2018

συνολική αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, η οποία οσονούπω θεσμοθετείται, φέρνει μείωση, από 1/1/2019, που ξεπερνά ακόμη και το 30%!

H συγκεκριμένη μείωση αφορά περίπου 250.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που θα έχουν ετήσιο όφελος το οποίο θα κυμαίνεται από 200-4.700 ευρώ (ποσοστιαία, η μείωση κυμαίνεται από 12,45% έως και 33,35%).

Ολα αυτά περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες.

Πάντως, αυτό που διατηρείται είναι η ελάχιστη εισφορά που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου (προβλέπει ως κατώτατη ασφαλιστική εισφορά το 20% επί του κατώτατου μισθού που σήμερα είναι 586 ευρώ).

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι διευρύνεται ο αριθμός των μη μισθωτών που θα πληρώνουν το κατώτατο όριο. Πρόκειται για όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδημα από 7.032 ευρώ έως και 10.500 ευρώ (ή 11.500 ευρώ περίπου λόγω και της επικείμενης αύξησης του κατώτατου μισθού).

Συνεπώς, όσοι δηλώνουν εισόδημα έως και 10.500 ευρώ τον χρόνο (880 ευρώ τον μήνα) θα πληρώνουν εισφορά για σύνταξη κοντά στα 117,2 ευρώ τον μήνα.

Πάντως από την 1/1/2019 και σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου, βάση υπολογισμού θα είναι το 100% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος.

Με τις νέες ρυθμίσεις, από τις αρχές του νέου έτους θα επέλθουν οι εξής ευμενείς για τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς αλλαγές:

◼ Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων μειώνεται, από την 1/1/2019, κατά 33,3%: από 20% που είναι σήμερα, στο 13,33%.

◼ Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των νέων επιστημόνων για το διάστημα έως το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση, μειώνεται από το 2019 σε 13,33%, βελτιώνοντας το ισχύον καθεστώς εκπτώσεων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όλοι οι νέοι επιστήμονες με ετήσιο εισόδημα έως 5.000 ευρώ περίπου θα καταβάλλουν την κατώτατη εισφορά για σύνταξη, 57 ευρώ (συν 6,95%, δηλαδή περίπου 30 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη).

◼ Για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς, το ασφάλιστρο για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ θα υπολογίζεται, αναδρομικά από την 1/1/2017, στην ελάχιστη βάση υπολογισμού, ανεξαρτήτως ύψους του εισοδήματος. Στην πράξη λοιπόν οι νέες εισφορές θα υπολογιστούν στο 7% και στο 4% του νέου κατώτατου μισθού. Δηλαδή θα είναι κοντά στα 43 ευρώ για την επικουρική και στα 25 ευρώ για το εφάπαξ.

Το σύστημα αυτό θα εφαρμοστεί αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2017, για να αποπληρωθούν και αναδρομικά 24 μηνών σε 36 δόσεις. Αυτό σημαίνει πως μηχανικοί και δικηγόροι θα πρέπει να πληρώνουν περί τα 111 ευρώ τον μήνα, ενώ γιατροί, υγειονομικοί περί τα 40 ευρώ.

Ειδικά για τους αρτοποιούς και βενζινοπώλες, των οποίων οι οφειλές ανατρέχουν αρκετά πριν από το 2017, στο 2015 και το 2012, οι δόσεις αναμένεται να κυμανθούν από 48 έως 72 ευρώ.

Και οι αγρότες
◼ Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των αγροτών μειώνεται επίσης κατά 33,3%: σε 12% από 18% που θα ήταν την 1/1/2019. Η διαμόρφωση της ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται σε ποσοστό 12,67% το 2020, 13% το 2021 και σε ποσοστό 13,33% από το 2022 και μετά. Βάση υπολογισμού παραμένει το εισόδημα, ενώ διατηρείται για την ελάχιστη εισφορά η υπερ-κατώτατη βάση.

∆ηλαδή, η γενική ελάχιστη εισφορά θα συνεχίσει να υπολογίζεται επί του 70% του κατώτατου μισθού (σήμερα στα 65 ευρώ με ελάχιστο τεκμαρτό στα 410 ευρώ). Το ετήσιο όφελος ξεκινά από τα 195,96 ευρώ και φτάνει έως και τα 4.200 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το ασφάλιστρο της υγείας (6,95%), που παραμένει σταθερό.

Διατάξεις για εργασιακά και πληρωμή χρεών ΕΦΚΑ
Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά διατάξεων που άπτονται ασφαλιστικών και εργασιακών θεμάτων:

◼ Οι εργαζόμενοι αποκτούν για πρώτη φορά το δικαίωμα να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες στις ποινικές δίκες σε βάρος εργοδοτών, λόγω μη καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών ή των οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης.

◼ Ορίζεται πλέον ως ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση η περίπτωση ψευδούς καταμήνυσης, επίθεσης, απειλής, εξύβρισης και έμπρακτης εξύβρισης κατά τη διάρκεια του ελεγκτικού έργου των επιθεωρητών Εργασίας και δημιουργείται η πρόβλεψη για ένα λειτουργικό σύστημα νομικής εκπροσώπησης των επιθεωρητών σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης που προκύπτει από την άσκηση των καθηκόντων τους.

◼ Δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν εξαγοράσει πλασματικό χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 και δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, να λάβουν υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 και την καταβολή της διαφοράς μεταξύ της ήδη καταβληθείσας εισφοράς και της καταβλητέας σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016.

◼ Εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον ΕΦΚΑ μέχρι την 31/12/2019 ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους, τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ.

Συστήνονται 341 οργανικές θέσεις για τα 12 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, το Εθνικό Ιδρυμα Κωφών, το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και τα παραρτήματά τους. Οι σχετικές προκηρύξεις θέσεων θα εκδοθούν μέχρι 28.2.2019.

πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών