Νέα συμφωνία της Παγκρήτιας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την απασχόληση των νέων

by/ 0 Comments / 56 View / 21/07/2016

40 εκ. ευρώ θα διατεθούν από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της νέας σύμβασης ύψους 20 εκ. ευρώ που υπεγράφη πρόσφατα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και μέσω της παράτασης χρήσης της υφιστάμενης σύμβασης, με διαθέσιμο υπόλοιπο περίπου 20 εκ. ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά προορίζονται για χρηματοδότηση μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων για Επενδυτικά Σχέδια και Κεφάλαια Κίνησης με έμφαση στην απασχόληση άνεργων νέων, μέσω του προγράμματος «Θέσεις απασχόλησης για τους νέους».

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι στο πλαίσιο των νέων συμβάσεων της Παγκρήτιας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που σκοπεύουν να εντάξουν στο δυναμικό τους άνεργους νέους, να χρηματοδοτηθούν με ακόμη ανταγωνιστικότερο επιτόκιο. Με τον τρόπο αυτό η Τράπεζα συμβάλλει στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων ανθρώπων, που τα τελευταία χρόνια έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις στη χώρα μας.