ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε το ποσοστό κινδύνου φτώχειας στην Ελλάδα το 2015

by/ 0 Comments / 28 View / 07/10/2016

Βελτιωμένη ήταν η εικόνα του κινδύνου φτώχειας το 2015, καθώς μειώθηκε στο 19,7% του πληθυσµού της χώρας από 20,6% το 2014 (υπολογισμός της ισοδύναµης δαπάνης µε τρόπο κτήσης την αγορά). Ο σχετικός δείκτης μειώθηκε στο 13,2% του πληθυσµού (από 14% το 2014) με βάση όλες τις καταναλωτικές δαπάνες, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσης (τεκµαρτό ενοίκιο από ιδιοκατοίκηση, ιδιοπαραγόµενα αγαθά, αγαθά και υπηρεσίες παρεχόµενες δωρεάν από τον εργοδότη, άλλα νοικοκυριά, µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, κράτος κ.λπ.).

Παράλληλα, κατά 2,8% μειώθηκε η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών κατά το 2015 σε σύγκριση με το 2014 σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Όπως ανακοινώθηκε χθες από την ΕΛΣΤΑΤ, η μέση μηνιαία δαπάνη υποχώρησε στα 1.419,57 ευρώ το 2015, από 1.460,52 ευρώ το προηγούμενο έτος.

Σε πραγματικούς όρους, η μέση μηνιαία δαπάνη μειώθηκε κατά 1,2% ή 16,82 ευρώ, λόγω της επίδρασης του πληθωρισμού, σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους 2015.

Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών αφορά τα είδη διατροφής (20,7%) και ακολουθούν η στέγαση (13,3%) και οι μεταφορές (12,8%), ενώ οι υπηρεσίες εκπαίδευσης αντιστοιχούν στο μικρότερο μερίδιο των δαπανών (3,3%).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η μεγαλύτερη μεταβολή δαπανών σε σχέση με το 2014 παρατηρείται στα διαρκή αγαθά (μείωση 8,6%), ενώ ακολουθούν η δαπάνη για εκπαίδευση (μείωση 8,1%) και τα διάφορα αγαθά και υπηρεσίες (μείωση 5,3%).

Σημειώνεται ότι συνολικά 11 από τις 12 κατηγορίες δαπανών παρουσιάζουν μείωση δαπανών (με τη μικρότερη, της τάξεως του 1,1%, στην αναψυχή και στον πολιτισμό). Η μόνη κατηγορία για την οποία παρατηρείται αύξηση της μέσης μηνιαίας δαπάνης είναι η Υγεία (1,2%).

Για την περίοδο 2010 έως 2015, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών επί του συνολικού οικογενειακού προϋπολογισμού αφορά είδη διατροφής και κυμαίνεται από 18,0% το 2010 έως 20,7% το 2015.

Παράλληλα, την ίδια περίοδο 2010 – 2015, η μείωση των δαπανών για διαρκή αγαθά ως ποσοστό επί του οικογενειακού προϋπολογισμού είναι συνεχής, από 6,7% το 2010 σε 4,7% το 2015, καθώς και των διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών από 10,4% το 2010 σε 9% το 2015.