«Μαγική εικόνα» στη ΔΕΗ

by/ 0 Comments / 1 View / 21/04/2021

Στους κερδισμένους της πανδημίας κατατάσσεται η ΔΕΗ καθώς μέσα στο 2020 κατάφερε να αυξήσει τα κέρδη της κατά 165,5% παρά τη μείωση των πωλήσεων κατά 5,7%.

Μάλιστα, τα κέρδη θα μπορούσαν να είχαν τριπλασιαστεί εάν στο ίδιο διάστημα δεν αυξανόταν σε ύποπτο βαθμό (+29,6%) το κονδύλι που αφορά τα «λοιπά λειτουργικά έξοδα».

Η ΔΕΗ παρουσίασε χθες τα οικονομικά της αποτελέσματα για το έτος 2020 συνοδεύοντάς τα με πανηγυρισμούς για τη βελτίωση των δεικτών, τους οποίους έσπευσε να υιοθετήσει με δήλωσή του και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκας.

Ομως, ήδη από την πρώτη ανάγνωση των γενικών διαπιστώσεων αναδεικνύονται η πραγματικότητα και οι «λεπτομέρειες» εκείνες που δείχνουν ποιοι είναι οι κερδισμένοι και ποιοι οι χαμένοι των εξελίξεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αναλυτικά:

●Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε 885,8 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι €333,6 εκατ. το 2019 για το σύνολο του ομίλου (+165,5%).

Η τεράστια αύξηση των κερδών «πατάει» στις αυξήσεις τιμολογίων άνω του 20% που είχε επιβάλει η κυβέρνηση ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2019 αλλά οφείλεται κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες.

● Τέτοιοι παράγοντες είναι οι κάθετες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων μέσα στο 2020 λόγω της πανδημίας και της μειωμένης κατανάλωσης.

Οπως αναφέρει η ΔΕΗ μάλιστα, οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα τρίτων, δικαιώματα ρύπων CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά €875,2 εκατ. (28,1%) σε σχέση με το 2019. Με άλλα λόγια, θα αρκούσε η μείωση αυτών των δαπανών για να προκύψει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των κερδών.

● Ταυτόχρονα, μειώθηκε η δαπάνη μισθοδοσίας κατά €82,2 εκατ. σε €734,8 εκατ. το 2020 από €817 εκατ. το 2019. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (μείωση προσωπικού κατά 1.277 εργαζόμενους, από 15.109 εργαζόμενους στο τέλος του 2019 σε 13.832 εργαζομένους στο τέλος του 2020).

● Ενας από τους λόγους που μετρίασαν την εκτόξευση των κερδών είναι η αύξηση 29,6% στο κονδύλι «Λοιπά λειτουργικά έξοδα» που ανέβηκε από τα 392,7 εκατ. ευρώ στα 508,9. Συνήθως στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται τα έξοδα διοίκησης, οι αμοιβές στελεχών και άλλες δαπάνες όπως εκείνες της διαφήμισης.

● Ολα τα παραπάνω συνέβησαν σε μια χρονιά που ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ μειώθηκε κατά 5,7%, δηλαδή κατά 282,3 εκατ. ευρώ «συνεπεία της απώλειας μεριδίου αγοράς 7,1%» (προς όφελος των ανταγωνιστών) και της πτώσης 6,7% της συνολικής εγχώριας ζήτησης.

Επενδυτικό πλάνο

Η ΔΕΗ αναφέρει στο ενημερωτικό της ότι έθεσε «τις βάσεις για την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)» αν και το σχετικό κονδύλι έπεσε από τα 32 εκατ. το 2019 στα 18 εκατ. το 2020, ενώ οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €376,5 εκατ. έναντι €646,6 εκατ. το 2019.

Ειρωνικά ηχεί και η αναφορά ότι η ΔΕΗ «εφαρμόζει σειρά δράσεων με στόχο την ενημέρωση των εργαζομένων, την ευαισθητοποίησή τους στα μέτρα πρόληψης και προστασίας, τον εφοδιασμό τους με τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας, την προστασία τόσο αυτών όσο και των οικογενειών τους» με δεδομένα τα δύο πολύνεκρα δυστυχήματα μέσα στον Απρίλιο όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενοι εργολάβων και ένας τραυματίστηκε σοβαρά.

EFSYN.GR