Η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση και το ελληνικό Δημόσιο

by/ 0 Comments / 2 View / 29/03/2021

Με την τελευταία ανακεφαλαιοποιήση, το 2015, ενισχύθηκε η εποπτεία των τραπεζών, καθώς συμπεριλήφθηκε η αξιολόγηση των διοικήσεων και των δομών, ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις του παρελθόντος. Επιπλέον, ανετράπη το παράδοξο της πρώτης ανακεφαλαιοποιήσης (2012-2013), όπου το ελληνικό Δημόσιο, αν και κατείχε τη συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών τριών σημαντικών τραπεζών, εντούτοις είχε περιορισμένα δικαιώματα ψήφου.

 

Ειδικότερα, στην τρίτη ανακεφαλαιοποίηση, με τη χρήση του μείγματος CoCos και κοινών μετοχών με πλήρη δικαιώματα ψήφου (75% και 25%), επετεύχθη ισορροπία καθώς:

 

● Τα CoCos έχουν ετήσια απόδοση 8% και, αν δεν γίνουν αποπληρωμές των τόκων στις προβλεπόμενες ημερομηνίες για δύο φορές, μετατρέπονται σε κοινές μετοχές με πλήρη δικαιώματα ψήφου στο 116% της αξίας τους. Αυτό συνέβη με τα CoCos της Πειραιώς, με αποτέλεσμα το ποσοστό του ΤΧΣ στην τράπεζα να φτάσει το 61,34%.

 

● Με τις κοινές μετοχές, το Ελληνικό Δημόσιο (ΤΧΣ) διατήρησε ένα ισχυρό ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών και πρώτη φορά η συμμετοχή του Ταμείου έγινε με κοινές μετοχές, που έχουν πλήρη δικαιώματα ψήφου.

 

Αντίθετα, τα εργαλεία της πρώτης ανακεφαλαιοποίησης ήταν: μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου και warrants, που δεσμεύονταν από συγκεκριμένη συμφωνία επαναγοράς, η οποία δεν επέτρεψε στο Δημόσιο να ανακτήσει τα κεφάλαια που επένδυσε, αν και η τιμή των μετοχών των τραπεζών ήταν δυνατόν, κατά περιόδους, να χαρακτηριστεί πρόσφορη.

Efsyn.gr