Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Προϋποθέσεις για ένταξη και πιθανές αλλαγές

by/ Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Προϋποθέσεις για ένταξη και πιθανές αλλαγές / 26 View / 23/02/2017

Όλες οι επιχειρήσεις, καθώς και οι ατομικές, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό προς ρύθμιση χρέος τους ξεπερνά τις 20.000 ευρώ θα μπορούν να ενταχθούν στο μηχανισμό εξωδικαστικού συμβιβασμού. Ομως, δεν θα μπορούν να ενταχθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με το σχέδιο νόμου με τίτλο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρηματιών».

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έθεσε από χθες σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου, καλώντας όλους τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει τυχόν σχόλια ή παρατηρήσεις. Ομως, όλα δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξουν τροποποιήσεις

Για να υπαχθούν στο μηχανισμό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Πρώτον, έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2016.

Δεύτερον, έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα, που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016.

Τρίτον, έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις εφορίες. Τέταρτο, έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, Πέμπτο, έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν και τέλος έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους.

Ομως, στο νόμο δεν μπορεί να υπαχθεί εταιρεία της οποίας το 85% των οφειλών ανήκει σε ένα πιστωτή. Εξαιρούνται επίσης τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματοδοτικά ιδρύματα, πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, όπως χρηματιστηριακές εταιρείες και οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες.

Επίσης, εξαιρούνται τα νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση εξυγίανσης ή πτώχευσης ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ή έχουν ήδη διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα και οι επιχειρήσεις των οποίων οι εκπρόσωποι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή υπεξαίρεση ή απάτη κατά του δημοσίου / φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή εκβίαση ή πλαστογραφία ή δωροδοκία ή δωροληψία ή λαθρεμπορία ή χρεοκοπία ή καταδολίευση δανειστών.