ΕΛΣΤΑΤ / Εκτόξευση χρέους, διόγκωση ελλείμματος

by/ 0 Comments / 2 View / 22/10/2021

Δραματική επιδείνωση εμφάνισαν μέσα στο 2020 τα δύο κυριότερα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας μετά την ταυτόχρονη έκρηξη χρέους και ελλείμματος. Η ανησυχητική αυτή εξέλιξη, και ειδικά η εκτόξευση του δημόσιου χρέους στα πρωτοφανή επίπεδα του 206,3% του ΑΕΠ, συνιστούν τροχοπέδη στα όποια μέτρα ελάφρυνσης, έστω και περιορισμένης αποτελεσματικότητας, σχεδίαζε να εξετάσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Κοινοποιώντας η Ελληνική Στατιστική Αρχή τα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας στη Eurostat στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος, ενημέρωσε την Ε.Ε. ότι το μεν χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτοξεύτηκε πέρυσι στα 341,09 δισ. ευρώ ή 206,3% του ΑΕΠ, το δε έλλειμμα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA 2010, ανήλθε σε 16,674 δισ. ευρώ ή 10,1% του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει και ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ελλάδα κατέχει για το 2020 τη δεύτερη θέση σε ύψος ελλείμματος, πίσω από το 11% του ΑΕΠ της Ισπανίας, και την πρώτη στην κατάταξη του χρέους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, 13 χώρες εμφάνισαν την περασμένη χρονιά δημόσιο χρέος άνω του 60% του ΑΕΠ, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 206,3% του ΑΕΠ. Ακολουθούν η Ιταλία με 155,6% του ΑΕΠ, ακολούθως η Πορτογαλία με 135% του ΑΕΠ και μετά η Ισπανία με ποσοστό χρέους πέρυσι στο 120% του ΑΕΠ.

Σε σύγκριση με τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν τον περασμένο Απρίλιο, το μεν χρέος εμφανίζεται πλέον αυξημένο κατά 0,7 μονάδες, κάτι που οφείλεται στην πρόσφατη αναθεώρηση, καθώς αρχικώς είχε δηλωθεί στο 205,6% του ΑΕΠ, το δε έλλειμμα εμφανίζεται αυξημένο κατά 0,4 μονάδες, αφού την άνοιξη είχε υπολογιστεί στο 9,7% του ΑΕΠ.

Μετά και τις αναθεωρήσεις στις οποίες προέβη η ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τα προηγούμενα έτη, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε σε 179,5% του ΑΕΠ το 2017, σε 186,4% του ΑΕΠ το 2018 και σε 180,7% του ΑΕΠ το 2019. Ενώ υπήρξε πλεόνασμα (αντί ελλείμματος) ύψους 0,6% του ΑΕΠ το 2017, ύψους 0,9% του ΑΕΠ το 2018 και ύψους 1,1% του ΑΕΠ το 2019. Οι αναθεωρήσεις στο αποτέλεσμα των ετών 2017-2020 οφείλονται κυρίως σε επικαιροποιημένα στοιχεία, σε μεθοδολογικές αλλαγές στην ταξινόμηση κάποιων ειδικών συναλλαγών και στην αναθεώρηση του ΑΕΠ. Η μεταβολή του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ οφείλεται αποκλειστικά στην αναθεώρηση του ΑΕΠ.

Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε πέρυσι περίπου κατά 18 δισ. ευρώ, υποχωρώντας στα 165,33 δισ. ευρώ, από 183,25 δισ. ευρώ το 2019. Επίσης, τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης κατήλθαν πέρυσι σε 82,20 δισ. ευρώ (49,72% του ΑΕΠ), από 89,82 δισ. ευρώ (49,02% του ΑΕΠ) το 2019, ενώ οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης εκτοξεύθηκαν πέρυσι σε 98,87 δισ. ευρώ ή 59,8% του ΑΕΠ, από 87,76 δισ. ευρώ ή 47,89% του ΑΕΠ το 2019, λόγω και της πανδημίας.

avgi.gr