Δώρο η πλειοψηφία του ΟΛΠ στην Cosco, κατά παράβαση της σύμβασης

by/ 0 Comments / 3 View / 29/07/2021

Παράτυπο και κατά παράβαση της σύμβασης παραχώρησης του 2016 είναι το σχέδιο μεταβίβασης του 16% των μετοχών του ΟΛΠ από το ΤΑΙΠΕΔ στην Cosco Shipping που επεξεργάζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, για να προσδώσει την απαιτούμενη νομιμοφάνεια στη μεταβίβαση, η κυβέρνηση ετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, εκ των υστέρων τροποποίηση της προ πενταετίας σύμβασης προκειμένου να απαλλάξει τον κινεζικό όμιλο από τη -μηδέποτε εκπληρωθείσα έκτοτε- υποχρέωση της Cosco να πραγματοποιήσει έντεκα συγκεκριμένες επενδύσεις ύψους 294 εκατ. ευρώ προτού αποκτήσει τις μετοχές αυτές, με τις οποίες αποκτά την ενισχυμένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ. Με την ενισχυμένη αυτή πλειοψηφία των δύο τρίτων, η διοίκηση παρακάμπτει σειρά δικαιωμάτων της μειοψηφίας για στρατηγικής σημασίας επιλογές.

Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από κυβερνητικές πηγές, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποφασίσει να παραχωρήσει μέσω του ΤΑΙΠΕΔ το 16% των μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο κινέζικός όμιλος της Cosco θα κατέχει το 67% των μετοχών του πρώην δημόσιου οργανισμού.

Σημειώνεται εν προκειμένω ότι, με βάση την σύμβαση παραχώρησης του 2016, προκειμένου το ΤΑΙΠΕΔ να μεταβιβάσει το 16% των μετοχών θα έπρεπε η ΟΛΠ Α.Ε. εντός πενταετίας, δηλαδή έως τον ερχόμενο μήνα (ήτοι τον Αύγουστο του 2021), να έχει προβεί σε 11 υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 293,7 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, έως σήμερα δεν έχει ολοκληρώσει παρά μόλις μία εξ αυτών, ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ, και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τη σύμβαση και τον νόμο, έπρεπε να επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες σε βάρος της ΟΛΠ Α.Ε.

Έντεκα υποχρεωτικές επενδύσεις

Για να παρακάμψει αυτό το εμπόδιο, το Ελληνικό Δημόσιο προτίθεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να τροποποιήσει τη σύμβαση παραχώρησης για τη μεταβίβαση του 16% των μετοχών και να παρατείνει για μία ακόμη πενταετία την ολοκλήρωση των 11 υποχρεωτικών επενδύσεων, την καθυστέρηση της υλοποίησης των οποίων η Cosco επιρρίπτει στους πολίτες και τους φορείς οι οποίοι διεκδικούν τη νομιμότητα και την πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

Η μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων επιβεβαιώνεται από αυτοψίες των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες επιβάλλουν στην ΟΛΠ Α.Ε. τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας ήδη από τον Ιούνιο του 2020 έχει απαγορεύσει τις βυθοκορήσεις και την απόρριψη των βυθοκορημάτων σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αίγινας και Σαλαμίνας.

Η μεταβίβαση του 16% των μετοχών εντός του Αυγούστου 2021 θα σημάνει τη μείωση των τριών μελών που διορίζει το ΤΑΙΠΕΔ στο Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε., όπου ένας εξ αυτών είναι και ο δήμαρχος Πειραιώς Ι. Μώραλης. Να σημειωθεί σχετικά ότι το Δ.Σ. του Δήμου Πειραιά σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου απέρριψε το σχέδιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που κατέθεσε το ΤΑΙΠΕΔ για το σύνολο των έργων στη μείζονα περιοχή του λιμένος του Πειραιά και συγκεκριμένα από τις προβλήτες κρουαζιέρας στον κεντρικό Πειραιά έως το Πέραμα και τη Σαλαμίνα.

Παρέμβαση Καρδαρά, Μπάλια

Ακόμη, δύο δικηγόροι του Πειραιά, οι Ιωάννης Καρδαράς, μέλος του Δ.Σ. του ΔΣΠ, και Γεώργιος Μπάλιας, καθηγητής Πανεπιστημίου, κοινοποίησαν, την περασμένη Παρασκευή 23 Ιουλίου, προς το ΤΑΙΠΕΔ και τους υπουργούς Οικονομικών, Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος εξώδικη διαμαρτυρία ζητώντας να μην μεταβιβασθεί το 16% των μετοχών για λόγους δημοσίου συμφέροντος, διότι εκκρεμούν στα δικαστήρια, μηδέ του ΣτΕ εξαιρουμένου, αιτήσεις πολιτών και θεσμικών φορέων, όπως του ΔΣΠ, που πρόσφατα προσέφυγε στο ΣτΕ για παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων καθώς και για ασάφειες των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του υπουργείου Περιβάλλοντος (ΔΙΠΑ) που αφορούν το σύνολο των έργων στον Πειραιά. Μάλιστα η κυβέρνηση, για αντιστάθμισμα της μεταβίβασης του 16% των μετοχών και για να μην κατηγορηθεί για ενδοτισμό, προωθεί τη λύση των εγγυητικών επιστολών του ΟΛΠ Α.Ε. προς το ΤΑΙΠΕΔ, αντίστοιχου ύψους των μη περαιωμένων επενδυτικών έργων (294 εκατομμύρια ευρώ).

Οι τρεις βασικές αρχές

Οι δύο δικηγόροι σημειώνουν ότι τα κατοχυρωμένα από το σύνταγμα δικαιώματα της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος δεν καλύπτονται από εγγυητικές επιστολές, το δε έννομο συμφέρον τους στηρίζεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αλλά και της Διεθνούς Σύμβασης «Aarchus» που θεσπίζει τρεις βασικές αρχές:

  • Πρώτον, την πληροφόρηση σε ό,τι αφορά το περιβάλλον.
  • Δεύτερον, τη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων όταν θίγονται το περιβάλλον και η υγεία.
  • Τρίτον, την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη.

Επίσης, επισημαίνουν την παραπλανητική πολιτική της ηγεσίας του ΟΛΠ Α.Ε., η οποία, στις 22 Ιουλιου, προκειμένου να αποφύγει τα ασφαλιστικά μέτρα πολιτών και του ΔΣΠ στο Πρωτοδικείο του Πειραιά -ιδιαίτερα μετά την αυτοψία της Περιφέρειας και την εύρεση παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και της προστασίας των αρχαιοτήτων στο ταφικό μνημείο του Θεμιστοκλή-, επικαλέστηκε για την αναβολή της δίκης τον πυρετό των δικηγόρων της λόγω του εμβολιασμού για την Covid-19.

Σημειώνεται εξάλλου ότι η κινεζική εταιρεία έθεσε ζήτημα απόκτησης του 67% των μετοχών τον περασμένο Νοέμβριο, όταν κατέστη ολοφάνερο ότι θα ήταν αδύνατη η εκπλήρωση της υποχρέωσης επενδύσεων 293,7 εκατ. ευρώ δεσμευτικά και συνολικά 613 εκατ. ευρώ μετά από συμφωνία κυρίων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Cosco Shipping.

avgi.gr