Έρευνα ΙΝΕ/ΓΣΕΕ / Καθολικό αίτημα για κατώτατο μισθό 800 ευρώ και άνω

by/ 0 Comments / 0 View / 03/11/2021

Ανδρέας Πετρόπουλος

 

Επιτακτική ανάγκη να αυξηθεί άμεσα ο κατώτατος μισθός πάνω από τα 800 ευρώ ζητούν κατά συντριπτική πλειονότητα οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, τοποθετώντας κατά μέσο όρο την αύξηση αυτή στο 25%.

Η έρευνα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ σε συνεργασία με την Alco είναι αποκαλυπτική για τη μεγάλη απογοήτευση και κυρίως την ανασφάλεια που διακατέχει τους εργαζόμενους, οι οποίοι σε ποσοστό 82% δηλώνουν αδυναμία να ανταποκριθούν στις μεγάλες ανατιμήσεις των ειδών διατροφής και πρώτης ανάγκης, αλλά και στις διαδοχικές αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας.

Κύμα ακρίβειας βλέπει το 82%

Σύμφωνα με την έρευνα, το 82% των εργαζομένων δηλώνει ότι η μηνιαία επιβάρυνση του νοικοκυριού τους από τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των βασικών ειδών διατροφής αναμένεται να είναι “πολύ μεγάλη” ή “μεγάλη”. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εργαζόμενοι που δηλώνουν μηνιαία αμοιβή έως 500 ευρώ δηλώνουν κατά 100% ότι αναμένουν πολύ μεγάλη επιβάρυνσή τους, ενώ από όσους δηλώνουν ως μηνιαία αμοιβή από 1.500 ευρώ και πάνω το 19% δηλώνει ότι αναμένει πολύ μεγάλη επιβάρυνση και το 54% μεγάλη επιβάρυνση.

Για να αντιμετωπιστεί το κύμα ακρίβειας και ανατιμήσεων και να προστατευτεί στοιχειωδώς το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων, οι τελευταίοι κατά 48% επιλέγουν την αύξηση του κατώτατου μισθού και το 43% τη μείωση των ειδικών φόρων και των φόρων κατανάλωσης.

Μάλιστα, όσοι δηλώνουν μηνιαίο εισόδημα έως 1.000 ευρώ δηλώνουν, κατά μέσο όρο, σε ποσοστό 57% ότι το αποτελεσματικότερο μέτρο για την προστασία του βιοτικού τους επιπέδου από τις ανατιμήσεις είναι η αύξηση των μισθών και του κατώτατου μισθού και το 39%, κατά μέσο όρο, η μείωση των ειδικών φόρων και των φόρων κατανάλωσης. Τα ποσοστά διαφοροποιούνται για τα εισοδήματα από 1.001 – 1.500 ευρώ, με το 42% επιλέγει την αύξηση των μισθών και του κατώτατου μισθού και το 53% τη μείωση των ειδικών φόρων και των φόρων κατανάλωσης. Η αύξηση στον βασικό μισθό πέφτει στα εισοδήματα πάνω από τα 1.500 ευρώ στο 18%, με το 82% να επιλέγει τη μείωση των ειδικών φόρων και των φόρων κατανάλωσης.

Αύξηση 25% στους μισθούς

Στην έρευνα οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι για να διασφαλιστεί το βιοτικό τους επίπεδο, θα πρέπει ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί κατά 25%, να διαμορφωθεί δηλαδή στα 832 ευρώ (μεικτά) έναντι των 650 ευρώ που είναι σήμερα και των 663 ευρώ που θα διαμορφωθεί με την αύξηση του 2% που προβλέπεται για το 2022.

Να σημειωθεί ότι η μεγάλη πλειονότητα των ερωτώμενων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα δηλώνουν απαισιόδοξοι για την εξέλιξη των αμοιβών τους σε ποσοστό 61% σε σχέση με το 49% που κατέγραφε ο συγκεκριμένος δείκτης στην προηγούμενη μέτρηση.

Την ανάγκη “να υλοποιηθεί άμεσα ένα μείγμα παρεμβάσεων έτσι ώστε να προστατευτεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό το βιοτικό επίπεδο μισθωτών και κυρίως των χαμηλότερα αμειβόμενων” σημειώνει το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και με βάση και τα ευρήματα της έρευνας προτείνει:

α. Να δοθεί άμεσα η αύξηση του κατώτατου μισθού για το 2021 με αναδρομική ισχύ από την 1η.9.2021 και το ποσοστό της αύξησης να περάσει και στους ονομαστικούς μισθούς των ήδη συμφωνημένων κλαδικών συμβάσεων.

β. Να αρχίσουν αμέσως οι διαπραγματεύσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού για το 2022, ώστε η μεταβολή του να ισχύσει από την 1η.1.2022.

γ. Να μειωθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στην ενέργεια. Αν το μέτρο δεν επαρκεί για να σταθεροποιήσει τις τιμές και τις εισοδηματικές απώλειες, να μειωθεί ο ΦΠΑ στην ενέργεια για τα νοικοκυριά.

avgi.gr