Έκθεση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών: Ζημιές 70 δισ. στα χρόνια της κρίσης από τις τράπεζες

by/ Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έκθεση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών: Ζημιές 70 δισ. στα χρόνια της κρίσης από τις τράπεζες / 12 View / 04/02/2017

Τις επιπτώσεις της κρίσης και στο τραπεζικό σύστημα αποτυπώνει μελέτη της Ελληνικής Ένωσης Tραπεζών. Σύμφωνα με τη μελέτη, την περίοδο 2010-2015 οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν ζημίες προ φόρων συνολικού πόσου 70,3 δισ. ευρώ. Βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ελληνικές τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν με ένα ποσό πάνω από 31 δισ. ευρώ μέσα στην κρίση, χωρίς να υπολογίζονται και τα 28 δισ. του νόμου Αλογοσκούφη.

Φυσικά, την κρίση «πλήρωσαν» οι εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τη μελέτη, από την αρχή της κρίσης σημειώθηκε μείωση απασχολούμενου προσωπικού στις τράπεζες κατά 19.067 (-29%), μείωση τραπεζικών καταστημάτων κατά 1.736 (-42,5%) και των ΑΤΜ κατά 2.350 (-26%). Σήμερα, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες και η Attica Bank ξεπερνούν πλέον αθροιστικά το 95% του ελληνικού τραπεζικού συστήματος (σε ορούς ενεργητικού) από 67,7% στο τέλος του 2007.

 

Αύξηση ηλεκτρονικών συναλλαγών

Σε ό,τι αφορά την επίδραση των κεφαλαιακών περιορισμών και ειδικότερα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές καταγράφηκε σημαντική αύξηση των τερματικών αποδοχής συναλλαγών καρτών (POS) κατά 100.930 (+79%), αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με κάρτες κατά 84 εκατ. (+58%) και μεταφορές πίστωσης (+24%), αύξηση της αξίας άμεσων χρεώσεων για διενέργεια πάγιων πληρωμών κατά 3,2 δισ. ευρώ (+47%), αύξηση της αξίας συναλλαγών μέσω Internet και mobile banking κατά 29% (+11,2 δισ. ευρώ) και 82% (+359 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα.

 

Πτώση καταθέσεων και προτάσεις για capital controls

Δέσμη προτάσεων για την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών παρουσίασε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και την επιστροφή καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα. Σημειώνεται ότι από το ξέσπασμα της κρίσης οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα έχουν μειωθεί κατά περίπου 49% και διαμορφώνονται στα 121,4 δισ., από 227,6 δισ. το 2008. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται οι εξής:

* Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες να μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε χρονικό διάστημα ενός ημερολογιακού μήνα (από 840 ευρώ ανά δύο εβδομάδες που ισχύει σήμερα).

* Να επιτραπεί: α) να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί και να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους ακόμα και εάν δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη (Customer ID) από την τράπεζα, και β) να ενεργοποιούνται αδρανείς, κατά την έννοια του Ν. 4151/2013 (Α’ 103), λογαριασμοί.

* Να επιτραπεί η ανάληψη μετρητών έως ποσοστού του 60% συνολικά (από 30% σήμερα)