27 «ναι» στον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό

by/ 0 Comments / 1 View / 08/12/2021

Πράσινο φως έδωσαν οι 27 υπουργοί Εργασίας της Ε.Ε. στην πρόταση Κομισιόν για την προώθηση Οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., και με βάση τη χθεσινή απόφασή τους θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση με το Ευρωκοινοβούλιο, που έχει ήδη αποφασίσει σχετικά, για την τελική διαμόρφωση του νομοθετήματος. Ωστόσο, το μείζον ερώτημα είναι το πώς θα ερμηνεύσει κάθε κυβέρνηση τις βασικές προβλέψεις της πρότασης.

Κι αυτό γιατί, πέρα από το πώς ορίζεται ο «επαρκής κατώτατος μισθός», που κατά το Ευρωκοινοβούλιο αντιστοιχεί στο 60% του διάμεσου μισθού, τα κράτη-μέλη επιφορτίζονται με την υποχρέωση να προωθήσουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των κατώτατων μισθών. Ιδιαίτερα οι χώρες στις οποίες το ποσοστό κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις είναι κάτω του 70% του συνόλου των μισθωτών. Πολλές χώρες υπάγονται σε αυτή την κατηγορία, αναμφίβολα και η Ελλάδα στην οποία με τους μνημονιακούς νόμους οι συλλογικές διαπραγματεύσεις πάγωσαν, οι συμβάσεις ουσιαστικά καταργήθηκαν και ο καθορισμός του κατώτατου νόμιμου μισθού πέρασε στο κράτος και στην εκάστοτε κυβέρνηση.

Επιλεκτική ανάγνωση Χατζηδάκη

Από αυτή την άποψη δεν εκπλήσσει η επιλεκτική ανάγνωση της χθεσινής απόφασης του Συμβουλίου της Ε.Ε. από τον συμμετέχοντα υπουργό Εργασίας Κ. Χατζηδάκη. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η πρόταση Οδηγίας «προβλέπει μια σειρά διαδικασιών προκειμένου οι κατώτατοι μισθοί που καθορίζονται, είτε με συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε βάσει νόμου (όπως ισχύει στην περίπτωση της Ελλάδας), να εξασφαλίζουν αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους εργαζόμενους». Το διαζευκτικό «είτε» προδίδει ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να αποδώσει στους κοινωνικούς εταίρους, συνδικάτα και εργοδοτικές ενώσεις, την αρμοδιότητα καθορισμού του κατώτατου μισθού, όπως είναι η βασική σύσταση της προτεινόμενης Οδηγίας.

«Η χώρα μας εφαρμόζει ήδη τα βασικά σημεία της Οδηγίας», αναφέρει στη δήλωσή του ο υπουργός Εργασίας, προσθέτοντας κάτι διόλου καθησυχαστικό για τους ναυτεργάτες: ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων η Ελλάδα πέτυχε να αναγνωριστεί «ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της ναυτικής εργασίας και να εισαχθούν στο κείμενο δικλείδες ασφαλείας ώστε να προστατευτεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής και ευρωπαϊκής ναυτιλίας».

Στο Συμβούλιο Απασχόλησης των 27 εγκρίθηκε επίσης χθες και δεύτερη πρόταση Οδηγίας, αυτή που αφορά τη μισθολογική διαφάνεια, το δικαίωμα στην ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία και τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων.

Βασική πρόβλεψη της πρότασης είναι ότι οι εργοδότες με τουλάχιστον 250 εργαζόμενους πρέπει να παρέχουν κάθε χρόνο σε αρμόδια εθνική αρχή και να δημοσιοποιούν στοιχεία για τις μισθολογικές διαφορές ανδρών γυναικών και σε περίπτωση που αυτές υπερβαίνουν το 5% θα πρέπει να προχωρούν σε κοινή αξιολόγηση των αμοιβών σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

avgi.gr