Τι περιλαμβάνει το 5ο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

by/ 0 Comments / 1 View / 08/04/2022

Μαρία Ψαρά

Συμφώνησαν οι «27» για τις νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Τελικά, η διακοπή της προμήθειας άνθρακα θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις μήνες, για να δοθεί στο μεταξύ χρόνος προσαρμογής στις χώρες της Ε.Ε. (και στη Ρωσία, όπως λένε οι επικριτές), ενώ το μέτρο της απαγόρευσης εισόδου για τα ρωσικά πλοία στα ευρωπαϊκά λιμάνια αποδυναμώθηκε: μόνο τα πλοία με ρωσική σημαία θα αποκλείονται από την Ε.Ε. Είναι ένα θέμα για το οποίο υπήρχαν έντονες ενστάσεις από Ελλάδα και Κύπρο.

Μαζί με τα τέσσερα προηγούμενα πακέτα, αυτές οι κυρώσεις αναμένεται να συμβάλουν περαιτέρω στην αύξηση της οικονομικής πίεσης στο Κρεμλίνο και να ακρωτηριάσουν την ικανότητά του να χρηματοδοτήσει την εισβολή στην Ουκρανία. Αυτά τα μέτρα είναι ευρύτερα και πιο αιχμηρά, ώστε να εισχωρούν ακόμη πιο βαθιά στη ρωσική οικονομία. Έχουν γίνει σε συντονισμό της Ε.Ε. με τους διεθνείς εταίρους της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΥΕΔ επεξεργάζονται πρόσθετες προτάσεις για πιθανές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών πετρελαίου, και εξετάζουν ορισμένες από τις ιδέες που παρουσιάζονται από τα κράτη-μέλη, όπως φόρους ή συγκεκριμένα κανάλια πληρωμών, όπως έναν μεσεγγυητικό λογαριασμό, αναφέρει η ανακοίνωση.

Πέρα από τις κυρώσεις, η Ε.Ε. έχει καταστήσει σαφές ότι η μείωση της εξάρτησής μας από τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία είναι επείγουσα επιτακτική ανάγκη.

Το σημερινό πακέτο περιέχει τα ακόλουθα έξι στοιχεία:

1)  Εμπάργκο στον άνθρακα

Απαγόρευση εισαγωγής όλων των μορφών ρωσικού άνθρακα. Το μέτρο επηρεάζει το ένα τέταρτο όλων των ρωσικών εξαγωγών άνθρακα, που ανέρχονται σε περίπου 8 δισ. ευρώ απώλεια εσόδων ετησίως για τη Ρωσία. Θα εφαρμοστεί από 31 Αυγούστου.

2) Οικονομικές κυρώσεις

  • Πλήρης απαγόρευση συναλλαγών και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων σε τέσσερις ρωσικές τράπεζες, οι οποίες είναι πλέον εντελώς αποκομμένες από τις αγορές. Αντιπροσωπεύουν το 23% του μεριδίου αγοράς στον ρωσικό τραπεζικό τομέα και, ως εκ τούτου, θα αποδυναμώσουν περαιτέρω το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ρωσίας.
  • Απαγόρευση παροχής υπηρεσιών κρυπτογράφησης υψηλής αξίας στη Ρωσία. Αυτό θα συμβάλει στο κλείσιμο πιθανών κενών.
  • Απαγόρευση παροχής συμβουλών για καταπιστεύματα σε πλούσιους Ρώσους, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολο για αυτούς να φυλάσσουν τον πλούτο τους στην Ε.Ε.

3) Μεταφορές

  • Πλήρης απαγόρευση των ρωσικών και λευκορωσικών φορέων εκμετάλλευσης εμπορευματικών οδών που λειτουργουν στην Ε.Ε. Ορισμένες εξαιρέσεις θα καλύπτουν βασικά προϊόντα, όπως γεωργικά και τρόφιμα, ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και ενέργεια.
  • Απαγόρευση εισόδου πλοίων με ρωσική σημαία στα λιμάνια της Ε.Ε. Οι εξαιρέσεις ισχύουν μεταξύ άλλων για ιατρικούς, διατροφικούς, ενεργειακούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς.

4) Στοχευμένες απαγορεύσεις εξαγωγών

Περαιτέρω στοχευμένες απαγορεύσεις εξαγωγών –αξίας 10 δισ. ευρώ– σε περιοχές στις οποίες η Ρωσία είναι ευάλωτη λόγω της υψηλής εξάρτησής της από τις προμήθειες της Ε.Ε. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, κβαντικούς υπολογιστές, προηγμένους ημιαγωγούς, ευαίσθητα μηχανήματα, μεταφορές και χημικά. Περιλαμβάνει επίσης ειδικούς καταλύτες για χρήση στη βιομηχανία διυλιστηρίων. Αυτό θα συνεχίσει να υποβαθμίζει την τεχνολογική βάση και τη βιομηχανική ικανότητα της Ρωσίας.

Προσθήκη καυσίμου αεριωθουμένων και πρόσθετων καυσίμων, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τον ρωσικό στρατό, στην υπάρχουσα απαγόρευση εξαγωγών.

5) Επέκταση των απαγορεύσεων εισαγωγών

Πρόσθετες απαγορεύσεις εισαγωγών –αξίας 5,5 δισ. ευρώ– συμπεριλαμβανομένου τσιμέντου, προϊόντων καουτσούκ, ξύλου, οινοπνευματωδών ποτών (συμπεριλαμβανομένης της βότκας), οινοπνευματωδών ποτών, θαλασσινών υψηλής ποιότητας (συμπεριλαμβανομένου του χαβιαριού) και ένα μέτρο κατά της καταστρατήγησης κατά των εισαγωγών ποτάσας από τη Λευκορωσία. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν επίσης να κλείσουν τα κενά μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας.

6) Εξαίρεση της Ρωσίας από τις δημόσιες συμβάσεις και τα ευρωπαϊκά χρήματα.

  • Πλήρης απαγόρευση της συμμετοχής Ρώσων υπηκόων και οντοτήτων σε συμβάσεις προμηθειών στην Ε.Ε. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χορηγούν περιορισμένες εξαιρέσεις όταν δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική λύση.
  • Περιορισμός στη χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική στήριξη σε ρωσικές οντότητες που ανήκουν στο Δημόσιο ή ελεγχόμενους φορείς στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ε.Ε., της Ευρατόμ και των κρατών-μελών. Για παράδειγμα, πέρα από τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως στην έρευνα και την εκπαίδευση, η Επιτροπή θα τερματίσει τη συμμετοχή σε όλες τις τρέχουσες συμφωνίες επιχορήγησης σε ρωσικούς δημόσιους φορείς ή σχετικούς φορείς και θα αναστείλει όλες τις σχετικές πληρωμές, στο πλαίσιο του Horizon 2020 και των Horizon Europe, Euratom και Erasmus+. Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις ή συμφωνίες με ρωσικούς δημόσιους φορείς ή σχετικούς φορείς στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων.
  • Αντιμετώπιση διαφόρων αλληλεπικαλύψεων μεταξύ περιορισμών εξαγωγών για είδη διπλής χρήσης και προηγμένων τεχνολογιών και άλλων διατάξεων.
  • Επέκταση σε όλα τα επίσημα νομίσματα της Ε.Ε. των απαγορεύσεων εξαγωγής τραπεζογραμματίων και πώλησης κινητών αξιών.

Η Επιτροπή χαιρετίζει επίσης το γεγονός ότι έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε επιπλέον 217 φυσικά πρόσωπα και 18 οντότητες. Αυτό περιλαμβάνει και τα 179 μέλη των λεγόμενων «κυβερνήσεων» και «κοινοβουλίων» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ. Συνολικά, από το 2014 έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε 1.091 φυσικά πρόσωπα και 80 οντότητες.

efsyn.gr