Κομισιόν: Προβλήματα στην αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης, θέμα με τη διαφάνεια ιδιοκτησίας ΜΜΕ

by/ 0 Comments / 2 View / 20/04/2021

Την έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου (και) στην Ελλάδα συζητούν σήμερα οι Ευρωπαίοι υπουργοί στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Προβλήματα με την απονομή δικαιοσύνης, την ανεξέλεγκτη δράση των λόμπι, την αντιμετώπιση της διαφθοράς, τη διασφάλιση της πολυφωνίας των ΜΜΕ και τη διαφάνεια της ιδιοκτησίας τους, αλλά και των επαγγελματικών προτύπων στην πρακτική της δημοσιογραφίας διαπιστώνει η ετήσια έκθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των υπουργών.

Πρόκειται για την πρώτη επισκόπηση για το Κράτος Δικαίου στην ΕΕ. Είχε εκδοθεί στο τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου και η συνολική έκθεση συμπεριλαμβάνει και άλλα κράτη-μέλη, τα οποία έχουν επιλεγεί από την Κομισιόν.

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο για την Ελλάδα, η χώρα «έχει υιοθετήσει σημαντικό αριθμό μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Δικαιοσύνης που ξεκίνησαν στο πλαίσιο των τριών προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής». Αναλυτικά, «οι δραστηριότητες μεταρρύθμισης περιελάμβαναν αλλαγές στην οργάνωση των δικαστηρίων, μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης των δικαστηρίων, τη διεύρυνση της χρήσης εργαλείων τεχνολογίας πληροφοριών στα δικαστήρια και την προώθηση εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών».

 

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Κομισιόν η εκτέλεση δείχνει «μικτά αποτελέσματα και το σύστημα Δικαιοσύνης συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά του. Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων και περαιτέρω πρόοδος στην ψηφιοποίηση των συστημάτων δικαιοσύνης είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων».

 

Σε σχέση με τη διαφθορά, όπως καταγράφεται, «η Ελλάδα ξεκίνησε ένα ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων κατά της διαφθοράς τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο καταπολέμησης της διαφθοράς. Έχουν καταβληθεί προσπάθειες για τον εξορθολογισμό του θεσμικού πλαισίου και τη βελτίωση του συντονισμού διαφόρων οργανισμών και φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την καταπολέμηση της διαφθοράς».

 

Καταγράφεται ακόμη ότι «υπάρχει ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο για δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, αλλά η εφαρμογή εξακολουθεί να παρουσιάζει κάποια κενά».

 

«Ορισμένα εμπόδια στη δίωξη διαφθοράς υψηλού επιπέδου εξαλείφθηκαν μέσω συνταγματικής αναθεώρησης το 2019, καθώς τροποποιήθηκαν οι διαδικασίες σχετικά με τα καθεστώτα ασυλίας και το καταστατικό περιορισμού. Μια αναθεώρηση της ποινικής νομοθεσίας τον Ιούνιο του 2019 έθεσε ορισμένες ανησυχίες, ιδίως όσον αφορά την ποινικοποίηση της δωροδοκίας», αναφέρεται.

 

«Τα λόμπι στην Ελλάδα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτα και το πλαίσιο προστασίας του καταγγέλλοντος είναι ελλιπές», σημειώνεται.

 

Σε ό,τι αφορά τη ελευθερία της έκφρασης, «το Σύνταγμα προβλέπει την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος πρόσβασης σε δημόσιες πληροφορίες. Υπάρχουν δομές για τη διασφάλιση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και των δικαιωμάτων του Τύπου».

 

Ωστόσο, «υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των κανόνων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της διαφάνειας της ιδιοκτησίας των ΜΜΕ».

 

«Οι βασικές ανησυχίες αφορούν ανεπαρκείς μηχανισμούς για τη διασφάλιση του σεβασμού των επαγγελματικών προτύπων στην πρακτική της δημοσιογραφίας και των επισφαλών συνθηκών εργασίας για τους δημοσιογράφους που προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση», αναφέρεται.

 

Τέλος, τα θεμελιώδη και συνταγματικά δικαιώματα «προστατεύονται μέσω των δικαστηρίων και των ανεξάρτητων αρχών. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο για την κοινωνία των πολιτών, και υπάρχουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης, οι οποίες έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι ο χώρος των πολιτών για να λειτουργήσουν επί τόπου έχει μειωθεί», καταγράφεται στην έκθεση.

Efsyn.gr