«Επιτρέπεται ακόμη και μηδενικός ΦΠΑ»

by/ 0 Comments / 1 View / 10/02/2022

Μαρία Ψαρά

Ακόμα και μηδενισμό του ΦΠΑ σε επτά κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών που θεωρούνται ότι καλύπτουν βασικές ανάγκες επιτρέπει η Κομισιόν. Σε αυτές τις επτά κατηγορίες ανήκουν -μεταξύ άλλων- τα τρόφιμα, τα φάρμακα και ορισμένα πολιτιστικά είδη, όπως τα βιβλία, οι εφημερίδες και τα περιοδικά. Τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση αποκλείει κάθε προοπτική μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, απαντώντας σε ερώτηση της «Εφ.Συν.», με αφορμή την έρευνά της για την ιλιγγιώδη αύξηση της τιμής του χαρτιού («Εφ.Συν.» 9/2/2022 «Το χαρτί πυρπολεί την αγορά»), η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα υπάρχει, αλλά είναι αρμοδιότητα του κράτους – μέλους να την εφαρμόσει.

Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν έναν κανονικό συντελεστή ΦΠΑ άνω του 15%. Ωστόσο, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών της Ε.Ε. στις αρχές Δεκεμβρίου, για την επικαιροποίηση των κανόνων που διέπουν τους συντελεστές του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, οι χώρες έχουν πλέον επίσης τη δυνατότητα να εφαρμόζουν δυο μειωμένους συντελεστές έως και 5% σε αγαθά και υπηρεσίες έως και 24 κατηγοριών, που περιλαμβάνονται σε ένα επικαιροποιημένο και εκσυγχρονισμένο παράρτημα της οδηγίας για τον ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, το παράρτημα της Οδηγίας συμπεριλαμβάνει τη μείωση του ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού από βιβλιοθήκες, βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών είτε σε φυσικά μέσα στήριξης είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε και τα δυο (συμπεριλαμβανομένων φυλλαδίων, έντυπων φυλλαδίων και παρόμοιων εντύπων, βιβλίων με εικόνες, σχέδια ή χρώματα για παιδιά, μουσικής σε έντυπη ή χειρόγραφη μορφή, χαρτών και υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων), εκτός από τις εκδόσεις που είναι εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο αφιερωμένες στη διαφήμιση και εκτός από τις εκδόσεις που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από περιεχόμενο βίντεο ή ακουστική μουσική – παραγωγή εκδόσεων μη κερδοσκοπικών οργανισμών και υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή αυτή.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, μια άλλη καινοτομία είναι ότι, για πρώτη φορά, τα κράτη – μέλη μπορούν πλέον να εφαρμόζουν έναν μειωμένο συντελεστή χαμηλότερο του 5% και μια απαλλαγή («μηδενικός συντελεστής») σε επτά κατ’ ανώτατο όριο κατηγορίες του καταλόγου που θεωρούνται ότι καλύπτουν βασικές ανάγκες, π.χ. τρόφιμα, φάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα και ορισμένα πολιτιστικά είδη. Στα πολιτιστικά είδη συμπεριλαμβάνονται τα βιβλία, οι εφημερίδες και τα περιοδικά.

«Δεν μπορούμε να δώσουμε υποσχέσεις εκ μέρους των κρατών – μελών σχετικά με τα προϊόντα στα οποία θα επιλέξουν να εφαρμόσουν μειωμένους συντελεστές ή απαλλαγές», τονίζει η Κομισιόν. «Οι μειωμένοι συντελεστές θα παραμείνουν προαιρετικοί για τα κράτη – μέλη». Με λίγα λόγια, η Κομισιόν λέει ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης το αν και για ποια βασικά αγαθά θα μειωθεί, ακόμη και θα μηδενιστεί ο ΦΠΑ, και το γεγονός ότι ήδη 19 κυβερνήσεις στην Ε.Ε. το έχουν κάνει για τρόφιμα, καύσιμα, ρεύμα, ακόμη και για το χαρτί, προφανώς εκθέτει την κυβέρνηση που επιμένει να το αποφεύγει.

efsyn.gr