Τηλεργασία / Ήρθε για να μείνει στο Δημόσιο

by/ 0 Comments / 2 View / 29/04/2021

Ηεδραίωση της τηλεργασίας στο Δημόσιο έρχεται πλέον και με νομοσχέδιο από το υπουργείο Εσωτερικών, που κατατίθεται σε δημόσια διαβούλευση και θα αφορά το 25% του προσωπικού της διεύθυνσης του φορέα «τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες συνθήκες, μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Θετικό σημείο του νομοσχεδίου αποτελεί το γεγονός ότι πρώτη φορά κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην αποσύνδεση μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, σε καθεστώς τηλεργασίας υπάγονται οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έμμισθης εντολής, εφόσον η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας.

 

Να σημειωθεί ότι, αν και η υπαγωγή σε καθεστώς τηλεργασίας αφορά το 25% του προσωπικού ανά διεύθυνση, αυτή είναι «οικειοθελής» «τόσο για τον φορέα όσο και για τον τηλεργαζόμενο», όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο. Βέβαια αναφέρεται ότι «σε περίπτωση κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτων συνθηκών και αναγκών, ο υπάλληλος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του φορέα για τηλεργασία για τον απαιτούμενο χρόνο και μέχρι την άρση των εν λόγω συνθηκών».

Αναφορικά με τα χρονικά όρια της τηλεργασίας, στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι ο εργαζόμενος θα παρέχει εξ αποστάσεως «σε καθορισμένες ημέρες ανά εβδομάδα και μήνα εκάστου ημερολογιακού έτους». Επίσης αναφέρεται ότι «η τηλεργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος μέσα σε διάστημα τριών μηνών» και πως «αποκλείεται η παροχή τηλεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου εκάστου ημερολογιακού έτους».

Παράλληλα διασφαλίζεται ότι η υπηρεσία είναι αρμόδια για την παροχή εξοπλισμού και την πληροφορική υποστήριξη στους υπαλλήλους. Προβλέπεται, όμως, ότι «εφόσον ο φορέας δεν έχει τη δυνατότητα να παράσχει σταθμό τηλεργασίας, ο υπάλληλος δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει χρήση του προσωπικού του τεχνολογικού εξοπλισμού».

Προβληματισμό, πάντως, προκαλεί το νομοσχέδιο στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που θέτουν το ερώτημα μέσω της ΑΥΓΗΣ εάν θα είναι ενιαία η εφαρμογή της τηλεργασίας. Υπενθυμίζουν, μάλιστα, ότι «κατά τη διάρκεια της πανδημίας, παρά τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις και τις εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού του δημόσιου τομέα του υπουργείου Εσωτερικών, πολλοί φορείς δεν εφάρμοσαν στην πράξη την τηλεργασία».

«Αυτό είχε επίπτωση να μην τηρούνται τα προβλεπόμενα ποσοστά των εργαζομένων εξ αποστάσεως και να υποχρεώνονται ακόμη και ευπαθείς ομάδες εργαζομένων να προσέρχονται κανονικά στην εργασία τους».

Με δεδομένο ότι ο χαρακτήρας της τηλεργασίας αναμένεται να είναι οικειοθελής όχι μόνο για τον εργαζόμενο αλλά και για τον φορέα, δεν είναι λίγα τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που εκφράζουν την αγωνία ότι «εκ μέρους της κυβέρνησης επιχειρείται η δημιουργία φορέων πολλών ταχυτήτων, ανάλογα με την βούληση της εκάστοτε πολιτικής και φυσικής ηγεσίας».

Με αυτό, μάλιστα, το σκεπτικό γεννάται η απορία «ποια θα είναι τελικά τα κριτήρια επιλογής του 25% του προσωπικού που θα εργάζεται εξ αποστάσεως». «Θα υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια ή θα είναι στην απόλυτη κρίση του προϊσταμένου και εν γένει της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας;» διερωτώνται οι άνθρωποι της Δημόσιας Διοίκησης.

Αλήθεια, πώς θα γίνει η αξιολόγηση;

Με την πανδημία να καλπάζει και την τηλεργασία να εδραιώνεται και στο Δημόσιο, πώς αλήθεια θα γίνει η αξιολόγηση των υπαλλήλων; Πρόκειται για ένα ερώτημα που απασχολεί τους δημοσίους υπαλλήλους, μιας και το Δημόσιο υπολειτουργεί λόγω των ειδικών συνθηκών. Την ίδια ώρα ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης εξαγγέλλει ότι επεξεργάζεται νέο σύστημα αξιολόγησης.

Avgi.gr