Οι θάνατοι Ελλήνων ξεπέρασαν κατά 413.000 τις γεννήσεις από Ελληνίδες τη 16ετία 2004-2019

by/ 0 Comments / 5 View / 12/02/2021

Στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) υπάρχουν στοιχεία για τον πληθυσμό κατά υπηκοότητα το 2011 με βάση την απογραφή του έτους εκείνου και για τον υπολογιζόμενο πληθυσμό την 1.1 των ετών 2009-2020. Στην ίδια βάση υπάρχουν στοιχεία για τις γεννήσεις από Ελληνίδες και αλλοδαπές και τους θανάτους Ελλήνων και αλλοδαπών τα έτη 2004-2019. Με βάση τα στοιχεία αυτά θα εξετάσουμε στο άρθρο αυτό τη φυσική μεταβολή του πληθυσμού (γεννήσεις μείον θανάτους) και τη γεννητικότητα και θνησιμότητα του πληθυσμού (γεννήσεις και θανάτους ανά 1.000 κατοίκους) κατά υπηκοότητα τη 16ετία 2004-2019. Την περίοδο αυτήν τη χωρίζουμε σε τρεις υποπεριόδους:

– Την εξαετία 2004-2009 στην οποία δεν υπήρχαν Μνημόνια.

– Την πενταετία 2010-2014 στην οποία εφαρμόστηκαν τα μέτρα του πρώτου και δεύτερου Μνημονίου.

– Την πενταετία 2015-2019 στην οποία εφαρμόστηκαν τα μέτρα του τρίτου Μνημονίου και κάποια του δεύτερου. Τα στοιχεία δίνονται στον Πίνακα.

Ο Πίνακας χωρίζεται σε τρία μέρη στα οποία δίνονται στοιχεία για τις υποπεριόδους που προαναφέρθηκαν και τη 16ετία 2004-2019. Στην 1η στήλη του πρώτου μέρους του Πίνακα δίνονται οι γεννήσεις από Ελληνίδες, στη 2η οι θάνατοι Ελλήνων και στην 3η η φυσική μείωση του πληθυσμού με ελληνική υπηκοότητα. Στην 4η στήλη δίνεται η γεννητικότητα και στην 5η η θνησιμότητα των Ελλήνων. Στο δεύτερο τμήμα του Πίνακα δίνονται οι γεννήσεις από αλλοδαπές, οι θάνατοι αλλοδαπών, η φυσική αύξησή του πληθυσμού με ξένη υπηκοότητα και η γεννητικότητα και θνησιμότητα του πληθυσμού αυτού. Στο τρίτο μέρος του Πίνακα δίνονται τα αντίστοιχα στοιχεία για το σύνολο του πληθυσμού (Ελλήνων και αλλοδαπών), δηλαδή το άθροισμα των δύο πρώτων μερών του.

Από τον Πίνακα φαίνεται τόσο στους Ελληνες όσο και στους αλλοδαπούς και του συνόλου του πληθυσμού ότι:

– Οι γεννήσεις μειώνονταν και οι θάνατοι αυξάνονταν συνεχώς και μάλιστα με αυξανόμενο ρυθμό. Ο ετήσιος, όμως, ρυθμός μείωσης των γεννήσεων από αλλοδαπές την πενταετία 2010-2014 σε σχέση με την εξαετία 2004-2009 ήταν υπερδιπλάσιος του αντίστοιχου ρυθμού από Ελληνίδες και ο ρυθμός αύξησης των θανάτων αλλοδαπών πάνω από 5πλάσιος του αντιστοίχου των Ελλήνων, γεγονός που δείχνει ότι τα μέτρα των δυο Μνημονίων έπληξαν βαρύτερα τους αλλοδαπούς.

– Τα όσα προαναφέρθηκαν για τις γεννήσεις και τους θανάτους Ελλήνων και αλλοδαπών ισχύουν και για τη γεννητικότητα και τη θνησιμότητά τους, Υπάρχουν, όμως, μεγάλες διαφορές ανάμεσα στους αλλοδαπούς και τους Ελληνες. Η γεννητικότητα των αλλοδαπών είναι υπερδιπλάσια ή σχεδόν διπλάσια των Ελληνίδων και η θνησιμότητα των αλλοδαπών μικρότερη από το ένα τρίτο εκείνης των Ελλήνων. Η διαφορά στη θνησιμότητα οφείλεται στο γεγονός ότι κατά μέσο όρο ο πληθυσμός των αλλοδαπών είναι πολύ νεότερος του πληθυσμού των Ελλήνων.

Εξαιτίας των διαφορών της μείωσης των γεννήσεων και της αύξησης των θανάτων Ελλήνων και αλλοδαπών από την 3η στήλη του Πίνακα φαίνεται ότι και τις τρεις υποπεριόδους:

– Η φυσική μείωση των Ελλήνων αυξανόταν από τη μία υποπερίοδο στην άλλη. Τη δεύτερη, μάλιστα, πενταετία των Μνημονίων η φυσική μείωσή τους ήταν σχεδόν διπλάσια της πρώτης. Τελικά τη 16ετία οι θάνατοι Ελλήνων ξεπέρασαν τις γεννήσεις από Ελληνίδες κατά 413.110(!).

– Η φυσική αύξηση των αλλοδαπών μειωνόταν συνεχώς. Το σύνολό, μάλιστα, της φυσικής αύξησης τις δύο πενταετίες (τη δεκαετία 2010-2019) ήταν λίγο μεγαλύτερο από τη φυσική αύξηση την 6ετία 2004-2009. Τελικά τη 16ετία οι γεννήσεις από αλλοδαπές ξεπέρασαν τους θανάτους αλλοδαπών κατά 222.786.

– Στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας η φυσική αύξηση των αλλοδαπών υπερκάλυψε τη φυσική μείωση των Ελλήνων την εξαετία 2004-2009 και σημειώθηκε φυσική αύξησή του. Δεν συνέβη, όμως, το ίδιο τις δύο πενταετίες που ακολούθησαν, στις οποίες σημειώθηκε φυσική μείωσή του, η οποία τη δεύτερη πενταετία των Μνημονίων ήταν υπερτριπλάσια της πρώτης.

Από την ανάλυση που έγινε στο άρθρο αυτό φαίνεται η βαθιά «πληγή» που προκάλεσαν στον πληθυσμό της χώρας, και κυρίως στον ελληνικό, τα μέτρα των τριών Μνημονίων. Μια πληγή που θα είναι πολύ πιο δύσκολο να «επουλωθεί» από την αντίστοιχη πληγή στην οικονομία. Αν, μάλιστα, δεν ληφθούν άμεσα δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού μας προβλήματος, η «πληγή» όχι μόνο δεν θα «επουλωθεί», αλλά θα συνεχίσει να «αιμορραγεί».

 ** πρώην: αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

Efsyn.gr