Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην ΕΕ

by/ Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην ΕΕ / 12 View / 14/11/2019

Στην πρώτη θέση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας μεταξύ των συναδέλφων τους στην ΕΕ βρίσκονται οι Έλληνες εργαζόμενοι, από οποίους, οι 4 στους 10 φτάνουν και ξεπερνούν τις 48 ώρες. Τόσες ώρες εργάζεται κατά μέσο όρο µόνο 1 στους 10 εργαζοµένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για την Υγιεινή και Ασφάλεια (Eurofound) που δημοσιεύει η Εφημερίδα των Συντακτών, στην Ελλάδα το 37,1% των εργαζοµένων όχι µόνο εξαντλεί όλα τα νόµιµα περιθώρια του εργάσιµου εβδοµαδιαίου χρόνου αλλά υπερβαίνει το 48ωρο. ∆εύτερη σε ποσοστό εργαζοµένων µε αυξηµένο χρόνο εργασίας έρχεται η Ρουµανία, µε το 29,1% των εργαζοµένων να ξεπερνά τις 48 ώρες, µε τρίτη την Πολωνία στην οποία το ποσοστό φτάνει το 23,9%.

Αντίθετα, σε χώρες όπως η ∆ανία, το Λουξεµβούργο, η Ολλανδία και η Γερµανία, µόνο ο ένας στους 10 εργαζοµένους ξεπερνά τα θεσμοθετημένα 48ωρα εβδοµαδιαία όρια, µε ποσοστά από 9,4% έως 10,4%.

Το δημοσίευμα  επισημαίνει ότι ο  βαθµός αυτοµατοποίησης της παραγωγής και των υπηρεσιών, η εργασιακή πειθαρχία, η παραγωγικότητα της εργασίας, η εντατικοποίηση και ο αριθµός των πλασµατικών υπερωριών (που κατά κόρον εγγράφουν δηµόσια διοίκηση και ΟΤΑ σε µετακλητούς και τακτικούς υπαλλήλους) αλλά και η οργάνωση της εργασίας επηρεάζουν τους στατιστικούς δείκτες του Eurofound.

Ωστόσο, η έρευνα καταγράφει και κάποιες τάσεις που αποδεικνύουν ότι το 8ωρο και η τήρησή του παραµένει ακόµη το ζητούµενο για την ΕΕ, 100 χρόνια από την ίδρυση της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που συνέδεσε την ύπαρξή της µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τον χρόνο εργασίας.

tvxs.gr