Ξεκινά η «κλοπή» στις υπερωρίες

by/ 0 Comments / 0 View / 08/09/2021

της Χριστίνας Κοψίνη

Με απλούστερες διαδικασίες θα εγκρίνονται οι άνω των 150 ωρών ετησίως υπερωρίες, οι οποίες θα είναι στο εξής φτηνότερες για τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής σχετικών διατάξεων του τελευταίου νόμου Χατζηδάκη (Ν. 4808/2021), που φέρουν την υπογραφή της γ.γ. του υπουργείου, Αννας Στρατινάκη, οι διαδικασίες έγκρισης των καθ’ υπέρβαση υπερωριών προϋποθέτουν απλώς την έγκριση του γενικού διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων κι όχι τη γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας και την απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ίσχυε πριν από τον τελευταίο εργασιακό νόμο. Ως προς την αμοιβή για τις υπερωρίες που γίνονται καθ’ υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων των 150 ωρών ετησίως, οι μισθωτοί δικαιούνται αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 60%.

Ενώ όμως στο κείμενο των οδηγιών η γενική γραμματέας δεν παραλείπει να υπενθυμίσει τι ίσχυε με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, σε ό,τι αφορά την αμοιβή των καθ’ υπέρβαση υπερωριών «λησμονεί» να αναφέρει ότι βάσει του προηγούμενου νόμου η αμοιβή ήταν κατά 20% υψηλότερη, αφού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3863/2010 για κάθε ώρα που πραγματοποιείται και δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες του Ν.4225/2014 θεωρείται κατ’ εξαίρεση υπερωρία (μη νόμιμη) και καταβάλλεται στον μισθωτό αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80%.

Πάντως για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας (3 ώρες ημερησίως έως 150 ετησίως) η αμοιβή παραμένει ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%, ενώ βάσει του προηγούμενου νόμου η προσαύξηση 40% ίσχυε μέχρι τη συμπλήρωση 120 ωρών ετησίως και η πέραν των 120 ωρών ετησίως νόμιμη υπερωριακή απασχόληση είχε προσαύξηση 60% επί του καταβαλλόμενου ωρομισθίου.

Αυξημένο κόστος προβλέπεται μόνο για τις παράνομες υπερωρίες, δηλαδή γι’ αυτές που υπερβαίνουν τις 3 ώρες ημερησίως και τις 150 ετησίως και για τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί οι σχετικές διαδικασίες έγκρισης από το υπουργείο Εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση για κάθε ώρα παράνομης υπερωρίας ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 120%, αντί του 80% που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Πάντως για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας (3 ώρες ημερησίως, έως 150 ετησίως) η αμοιβή παραμένει ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.

Στο κείμενο των οδηγιών σημειώνεται ότι για το έτος 2021 οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, βάσει του προηγούμενου νόμου που όριζε ως πλαφόν τις 120 ώρες θα αφαιρεθούν από το νέο όριο των 150 ωρών ετησίως.

efsyn.gr