Η Δικαιοσύνη «αδειάζει» την ΕΑΔ

by/ 0 Comments / 1 View / 03/03/2022

Με 16 σελίδων αναλυτικό σκεπτικό και με βάση τους ισχύοντες νόμους εκδόθηκε η –υπέρ της λογοδοσίας– απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου με την οποία γίνεται δεκτή η προσφυγή του ανεξάρτητου οργανισμού Vouliwatch που ζητούσε να διαβιβαστούν άμεσα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλα τα σχετικά με τη λίστα Πέτσα έγγραφα. Η απόφαση ανακοινώθηκε στις 20 Ιανουαρίου («Στο φως όλα τα έγγραφα για την ένοχη λίστα Πέτσα», «Εφ.Συν.» 21.1.2022) και τώρα δόθηκε εγγράφως και το πλήρες σκεπτικό.

Το Vouliwatch είχε καταθέσει προσφυγή από τον Ιούνιο του 2020, ζητώντας πλήρη στοιχεία για το πώς διατέθηκαν τα χρήματα του «Μένουμε Σπίτι». Το αίτημα προς το αρμόδιο υπουργείο παρέμεινε αναπάντητο, ενώ μετά την απόλυτη σιωπή «προχωρήσαμε στο επόμενο βήμα που μας παρέχει η νομοθεσία για να διεκδικήσουμε το συνταγματικά κατοχυρωμένο μας δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία και καταθέσαμε διοικητική προσφυγή ενώπιον της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας». Τον Σεπτέμβριο του 2020 δόθηκε έγγραφη απάντηση της ΕΑΔ με την οποία δήλωνε αναρμόδια.

Αναλυτικός κατάλογος
Σύμφωνα με την απόφαση, «η αιτούσα (Vouliwatch) υπέβαλε αρχικώς προς τη γενική γραμματεία Ενημέρωσης αίτηση ζητώντας την προσκόμιση σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή εντός των προβλεπομένων προθεσμιών πλήρη και αναλυτικό κατάλογο, από τον οποίο να προκύπτουν α) ονομαστικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έλαβαν ή που πρόκειται να λάβουν από το ελληνικό Δημόσιο χρηματοδότηση είτε απευθείας είτε μέσω ενδιάμεσης διαφημιστικής εταιρείας για τη διαφημιστική καμπάνια “Μένουμε Σπίτι”, β) το ακριβές ποσόν το οποίο έχει δεσμευτεί στο δημόσιο ταμείο καθώς και αυτό που έχει ήδη ληφθεί/εκταμιευθεί ή δεσμευτεί προς το κάθε μέσο, γ) τα νόμιμα κριτήρια επιλεξιμότητας των ΜΜΕ που επωφελούνται από την κρατική χρηματοδότηση καθώς και τη διαδικασία υπολογισμού των ποσών που έλαβε ή πρόκειται να λάβει το κάθε μέσο, δ) το συνολικό ποσό της αμοιβής της εταιρείας Initiative Media […]».

Η απόφαση καταλήγει: «Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση, τόσο η γενική γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, απορρίπτοντας σιωπηρώς την αίτηση της αιτούσας, όσο και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, απορρίπτοντας σιωπηρώς την ενδικοφανή προσφυγή της, χωρίς να περιλάβουν αιτιολογία ανακοινώνοντας τους λόγους της απόρριψης […], παραβίασαν ουσιώδη τύπο της διαδικασίας ο οποίος απαιτείται για την έκδοση των σχετικών πράξεων».

Αιτιολογημένη άρνηση
Στην απόφαση παρατίθενται όλοι οι σχετικοί νόμοι που επιβάλλουν για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας, χωρίς καμία –στην περίπτωση αυτή– παραβίαση προσωπικών δεδομένων, να δίνονται στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που αφορούν κρατικά όργανα και δημόσιο χρήμα και σε αντίθετη περίπτωση η άρνηση να είναι απολύτως αιτιολογημένη. Τέλος, σε πλήρη σύνθεση και σε δημόσια συνεδρίαση στην οποία εκπροσωπήθηκαν το Vouliwatch και ο διοικητής της ΕΑΔ Α. Μπίνης, το Διοικητικό Εφετείο αποφάσισε ότι γίνεται δεκτή η αίτηση και ακύρωσε την απόρριψή της από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Η συνέχεια σχετικά με το τι θα πράξει η ΕΑΔ και το αν τελικά οι πολίτες θα μάθουν πού και πώς μοιράστηκε και μοιράζεται το δημόσιο χρήμα αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά όταν και η εξεταστική επιτροπή της Βουλής μετατράπηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία σε πραγματική παρωδία.

efsyn.gr