ΕΟΦ: Ανάκληση Ζαντάκ και γενόσημου Ζαντάκ

by/ Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΟΦ: Ανάκληση Ζαντάκ και γενόσημου Ζαντάκ / 19 View / 26/09/2019

Ανακαλεί όλες τις παρτίδες των φαρμακευτικών προϊόντων ZANTAC EF.TAB 150MG/TAB, ZANTAC F.C.TAB 150MG/TAB και ZANTAC INJ.SOL 50MG/2ML AMP και RANITIDINE/MYLAN F.C.TAB 150MG/TAB με απόφασή του ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Η παρούσα απόφαση, ενημερώνει ο ΕΟΦ αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση στην οποία προβαίνουν οι προμηθεύτριες εταιρείες των παραπάνω φαρμακευτικών ουσιών στη χώρα μας, κατόπιν της αναστολής του πιστοποιητικού καταλληλότητας του παραγωγού της δραστικής ουσίας ρανιτιδίνη.

Ο ΕΟΦ ενημερώνει ακόμα ότι σε συνέχεια της τελευταίας ανακοίνωσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), σχετικά με την ανίχνευση πρόσμιξης N-νιτροζοδιμεθυλαμίνης (NDMA) σε φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν ως δραστική ουσία ρανιτιδίνη, βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Αρχές (Εθνικές και Ευρωπαϊκές) και τους σχετικούς Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση του θέματος σε εθνικό επίπεδο.