Ενστάσεις της ΕΔΕ για τις αλλαγές στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

by/ 0 Comments / 0 View / 28/09/2021

Αντιρρήσεις στο σχέδιο νόμου αναφορικά με Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών  (ΕΣΔΙ) εκφράζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, που κλήθηκε από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή να διατυπώσει τις παρατηρήσεις της.

Η ΕΔΕ διαφωνεί με διατάξεις, που ρυθμίζουν τη συμμετοχή των δικαστικών ενώσεων  στο Δ.Σ. της ΕΣΔΙ, την πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών και  την αξιολόγηση τους στο στάδιο αυτό, το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας των διοριζόμενων ως δόκιμων δικαστικών λειτουργών, καθώς και με διατάξεις, οι οποίες διαφαίνεται ότι ενέχουν δυσμενή διάκριση σε βάρος της πολιτικής κατεύθυνσης.

Σχετικά με  ρύθμιση που υποβαθμίζει τον ρόλο των Δικαστικών Ενώσεων στο Δ.Σ. της ΕΣΔΙ σημειώνεται πως «αφού μέχρι σήμερα υπήρχε ταυτόχρονη συμμετοχή δύο Δικαστικών  Ενώσεων (και από την πολιτική και ποινική κατεύθυνση και από την διοικητική κατεύθυνση), ενώ πλέον προβλέπεται η συμμετοχή μόνο μιας Δικαστικής  Ένωσης, εκ περιτροπής με ενιαύσια θητεία, με αποτέλεσμα  οι Δικαστικές Ενώσεις της πολιτικής και ποινικής κατεύθυνσης ( Ένωση Εισαγγελέων και Ε.Δ.Ε.), να μη μετέχουν στο Δ.Σ. της ΕΣΔΙ, όταν μετέχουν σ’ αυτό οι Δικαστικές Ενώσεις της διοικητικής κατεύθυνσης (για τρία χρόνια, στην πενταετία) και αντίστοιχα οι Δικαστικές Ενώσεις της διοικητικής κατεύθυνσης  να μη μετέχουν στο Δ.Σ της ΕΣΔΙ, όταν μετέχουν σ’ αυτό η Ένωση Εισαγγελέων  και η Ε.Δ.Ε. (για δύο χρόνια στην πενταετία)».

Παράλληλα,  η Ένωση κρίνει πως «αφενός μεν, δεν είναι πρακτικά εφικτή η διενέργεια της πρακτικής άσκησης όλων των εκπαιδευόμενων σε πρωτοβάθμια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, ούτε η ορθή αξιολόγηση του συνόλου των εκπαιδευομένων από το σύνολο των εκπαιδευτών στο σύντομο χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης, αφετέρου δε εσφαλμένα η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων, θα γίνεται με τον τρόπο αυτό και μάλιστα με προκαθορισμένο ποσοστό σε κάθε ομάδα,  όταν μάλιστα οι εκπαιδευόμενοι έχουν εξεταστεί και βαθμολογηθεί ήδη τρείς φορές μέχρι το στάδιο αυτό της πρακτικής άσκησης».

efsyn.gr