Ελεύθεροι οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας από τις 14 Μαΐου

by/ 0 Comments / 0 View / 29/04/2021

Ελεύθεροι από 14 Μαΐου χωρίς πρόβλεψη για τις ευάλωτες ομάδες. Μόλις χθες εκδόθηκε η ΚΥΑ με προθεσμία κοινοποίησης αναστολής στις τράπεζες τη σημερινή ημέρα

Απελευθερώνονται ουσιαστικά οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας από τις 14 Μαΐου και όχι από την 1η Ιουνίου, όπως έχει ανακοινώσει ο Κυρ. Μητσοτάκης. Ήδη τράπεζες, funds και servicers (οι εταιρείες στις οποίες οι τράπεζες έχουν αναθέσει τη διαχείριση των κόκκινων δανείων) έχουν κοινοποιήσει κατασχετήρια και έχουν λάβει ημερομηνίες πλειστηριασμού για χιλιάδες ακίνητα.

Θεωρητικά υποτίθεται ότι οι πληγέντες από την πανδημία είχαν τη δυνατότητα να καθυστερήσουν για μετά την 1η Ιουνίου την υπαγωγή τους στον νέο πτωχευτικό νόμο που προβλέπει την απελευθέρωση των πλειστηριασμών. Μια πρόβλεψη την οποία, όμως, ουσιαστικά καταργεί για τη συντριπτική πλειονότητα η κυβέρνηση, ακόμη και για τις 17 ημέρες μέχρι 31.5.

 

Κοροϊδία με τους πληγέντες της πανδημίας

 

Μέγα θέμα δημιουργείται με τους πληγέντες της πανδημίας. Με τον Νόμο 4790/2021 (ΦΕΚ Α’48/31.3.2021) προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής του πλειστηριασμού εφόσον συντρέχουν σειρά από κριτήρια, όπως:

 

* Να μην υπερβαίνει η αξία του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου τις 250.000 ευρώ και η συνολική περιουσία των συζύγων τις 500.000.

 

* Οι καταθέσεις και οι επενδύσεις να μην είναι υψηλότερες των 25.000 ευρώ.

 

* Το ετήσιο εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 17.000 ευρώ, συν 13.000 για τη συμβία και συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί (μέχρι 3).

 

Καθώς και άλλες διατάξεις οι οποίες συντρέχουν σωρευτικά. Και εδώ αρχίζει η κοροϊδία για τους πληγέντες…

 

Τι προβλέπει ο νόμος

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4790/2021 (ΦΕΚ Α’ 48/31.3.2021) και το άρθρο 86 και στις παραγράφους 6 και 8, προβλέπεται:

 

«6. Στα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην αναστολή του παρόντος, η πλήρωση των κριτηρίων πιστοποιείται δυνάμει σχετικής βεβαίωσης πληγέντος, η οποία χορηγείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης…

 

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία υποβολής της αίτησης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

8. Σε περίπτωση επικείμενου πλειστηριασμού και προκειμένου να εφαρμοστεί η αναστολή της παρ. 1, η βεβαίωση της παρ. 6 πρέπει να κοινοποιηθεί από το φυσικό πρόσωπο προς τον επισπεύδοντα δανειστή το αργότερο τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα προ της ημερομηνίας διενέργειας του πλειστηριασμού».

Avgi.gr