Ελεγκτικό Συνέδριο / Φρένο στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ

by/ 0 Comments / 14 View / 14/07/2021

Φρένο βάζει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην εκχώρηση νευραλγικών αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ σε ιδιώτες με απευθείας αναθέσεις(!), ανατρέποντας τους σχεδιασμούς τής κυβέρνησης Μητσοτάκη με τους νεοσυσταθέντες αναπτυξιακούς οργανισμούς. Πρόκειται για μια απόφαση σταθμό, καθώς εξετάζει τον πυρήνα τής προγραμματικής σύμβασης που συνήψε ο αναπτυξιακός οργανισμός Εύδημος Α.Ε. με τον Δήμο Χερσονήσου για την παροχή οικονομικών υπηρεσιών υποκαθιστώντας πλήρως την Οικονομική Υπηρεσία του δήμου! Το δε τίμημα της προγραμματικής σύμβασης ανερχόταν σε 1,2 εκατ. ευρώ!

Η απόφαση σταθμός, που εκδόθηκε από το 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου -κατόπιν προσφυγής των συμβαλλομένων στην προγραμματική σύμβαση, οι οποίοι ζητούσαν την επανεξέταση της απόφασης της αναπληρώτριας επιτρόπου- συνιστά κόλαφο για τον τρόπο που ο αναπτυξιακός οργανισμός Εύδημος Α.Ε. επιδίωκε να αναπτύξει τη δραστηριότητά του στο δίκτυο των δήμων και να κινηθεί εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών!

Ο Εύδημος Α.Ε. αξίωνε, μάλιστα, μέσω διετούς διάρκειας προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Χερσονήσου, να προχωρήσει με απευθείας ανάθεση αξίας 1,2 εκατ. ευρώ, που θα πλήρωνε ο δήμος, για την παροχή διοικητικής υποστήριξης στην Οικονομική Υπηρεσία του δήμου.

Ο εύκολος δρόμος της εκχώρησης αρμοδιοτήτων

Με βάση την προγραμματική σύμβαση προβλεπόταν η πρόσληψη 26 υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου. Για την εκτέλεση της σύμβασης προβλεπόταν ότι το προσωπικό θα ασκούσε «αποφασιστικές αρμοδιότητες για τα ανατεθειμένα σε αυτό καθήκοντα, καθώς παρέχεται σε αυτό η δυνατότητα της υπογραφής και άρα της ευθύνης του αποτελέσματος, ανακουφίζοντας σημαντικά την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου κατά τη λειτουργία της». Παράλληλα, μέσω της προγραμματικής σύμβασης προβλεπόταν η «εκχώρηση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων του δήμου» στην Εύδημος Α.Ε. και στους μισθωμένους από αυτόν υπαλλήλους. Κομβικής σημασίας είναι και η αναφορά στην προγραμματική σύμβαση ότι συστήνεται τριμελής Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, που κατόπιν εισήγησής της «θα μπορούσε να παρατείνει πλέον της διετίας την παροχή διοικητικής υποστήριξης προς τον Δήμο Χερσονήσου» και «ταυτόχρονα να τροποποιήσει τους όρους της σύμβασης».

Η δε αιτιολόγηση της προγραμματικής σύμβασης εκ μέρους της Εύδημος Α.Ε. και του Δήμου Χερσονήσου εδραζόταν στην έλλειψη προσωπικού, καθώς λόγω συνταξιοδοτήσεων και της κινητικότητας των δημοτικών υπαλλήλων πολλοί είχαν αποχωρήσει και μόλις το 2020 προσλήφθηκαν 2 υπάλληλοι στην Οικονομική Υπηρεσία. Με αυτό το σκεπτικό, ο Δήμος Χερσονήσου θεώρησε σκόπιμο, αντί να επιμείνει στο αίτημά του για πρόσληψη υπαλλήλων από το υπουργείο Εσωτερικών, να προχωρήσει στην προγραμματική σύμβαση με την Εύδημος Α.Ε. προκειμένου να επιτευχθεί αφενός η έγκαιρη είσπραξη δημοτικών τελών και φόρων, αφετέρου να προχωρήσει στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας!

Το αναιτιολόγητο κόστος της σύμβασης

Η προγραμματική σύμβαση είχε απορριφθεί από την αναπληρώτρια επίτροπο με το σκεπτικό ότι πρόκειται για «απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών κατά παράβαση των νόμιμων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων». Επίσης, στην απόφαση της αναπληρώτριας επιτρόπου αναφερόταν ότι «η Εύδημος Α.Ε. προσφέρει υπηρεσίες που συναντώνται στην ελεύθερη αγορά χωρίς η ίδια να διαθέτει δικό της επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και συνεπώς θα κληθεί να αναζητήσει εξωτερικούς συνεργάτες στους οποίους θα καταβάλλει το σχετικό χρηματικό αντάλλαγμα». Επίσης, στην ίδια απόφαση αναφερόταν ότι «ελλείψει χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών, κρίνεται αδύνατη η συσχέτιση με το αναγκαίο χρονοδιάγραμμα τμηματικών καταβολών».  Άρα, το κόστος υπηρεσιών που απορρέει από την προγραμματική σύμβαση κρίθηκε «αναιτιολόγητο». Η δε εκ των υστέρων δυνατότητα τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης από την Επιτροπή Παρακολούθησης για μια σειρά από λόγους κρίθηκε «μη νόμιμη».

Εάν η απόφαση της αναπληρώτριας επιτρόπου ήταν κόλαφος για την Εύδημος Α.Ε. και τον Δήμο Χερσονήσου, η εξέταση της υπόθεσης από το 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου έδωσε οριστικό τέλος στην επιχειρούμενη «καταστρατήγηση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων», όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση. «Δεν είναι δυνατή η εκχώρηση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων στους αναπτυξιακούς οργανισμούς όταν το αντικείμενο των προγραμματικών συμβάσεων είναι η άσκηση των αρμοδιοτήτων νευραλγικών υπηρεσιών της τοπικής διακυβέρνησης αναγομένων σε μία από τις βασικές και πρωτεύουσες λειτουργίες, όπως είναι οι οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ» αναφέρει στην απόφασή του το 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου!

Για απόφαση που συνιστά «δικαίωση» και «σημαντική νίκη» της στον αγώνα ενάντια στους αναπτυξιακούς οργανισμούς κάνει λόγο η ΠΟΕ – ΟΤΑ. «Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών των ΟΤΑ προς όφελος όχι μόνο των ιδίων των υπαλλήλων των δήμων αλλά και των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν το κόστος της εκχώρησης των αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών σε τρίτους» υπογραμμίζει η ΠΟΕ – ΟΤΑ.

avgi.gr