Αντιδράσεων συνέχεια για τα πτυχία κολεγίων

by/ Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αντιδράσεων συνέχεια για τα πτυχία κολεγίων / 10 View / 19/02/2020

Τις αντιρρήσεις της για τις πρόσφατες κυβερνητικές ρυθμίσεις για την ισοδυναμία των πτυχίων των κολεγίων εκφράζει εκ νέου η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ψήφισμά της, αλλά και δηλώσεις της πρυτανικής ηγεσίας, ενώ παράλληλα θέτει επιτακτικά το ζήτημα της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης των πανεπιστημίων.

«Υπογραμμίζουμε τις έντονες αντιρρήσεις μας για το πρόσφατα ψηφισμένο άρθρο 50 του Νόμου 4653/2020», σημειώνει και εξηγεί ότι «παραβλέπεται το γεγονός ότι με βάση το ισχύον καθεστώς πρέπει να γίνεται “διακρίβωση των υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” και επιτρέπεται με αυτόν τον τρόπο η μαζική ενσωμάτωση πτυχιούχων κολεγίων που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά ΑΕΙ ως παραρτήματά τους στην Ελλάδα στη δημόσια εκπαίδευση».

Θεωρεί επίσης ότι εγείρονται ενστάσεις για μείζονα ακαδημαϊκά, ηθικά και θεσμικά ζητήματα, τονίζοντας κατά πρώτον ότι «τα παραρτήματα ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα δεν διαθέτουν αξιολογημένα και συγκρίσιμα προγράμματα σπουδών με τα ελληνικά ΑΕΙ, ενώ η εισαγωγή νέων φοιτητών σε αυτά δεν γίνεται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων».

Σε δεύτερο επίπεδο τονίζεται ότι «με όσα ορίζονται στο άρθρο 50, οι φοιτητές των κολεγίων αποκτούν αυτόματα ένα προνόμιο που δεν παρέχεται στους μαθητές εκείνους που θα μπορούσαν να σπουδάσουν σε κολέγια, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν δίδακτρα. Αυτό εγείρει θέματα άνισης και άδικης μεταχείρισης, προσκρούοντας ταυτοχρόνως στις πρόνοιες του άρθρου 16 του Συντάγματος».

Για το θέμα της χρηματοδότησης το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επαναφέρει ως επείγον θέμα «το ελλειμματικόν του Τακτικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020, του οποίου εκκρεμεί η έγκριση» και σημειώνει πως «η προβλεπόμενη επιχορήγηση αδυνατεί να καλύψει με στοιχειώδη επάρκεια ανελαστικές δαπάνες που απαιτούνται για την ενέργεια (ΔΕΗ, πετρέλαιο θέρμανσης – δημοτικά τέλη), καθώς και τις λειτουργίες των ακαδημαϊκών Τμημάτων, ιδίως αυτών με εργαστηριακό και κλινικό χαρακτήρα».

Κώδωνας κινδύνου

Επισημαίνει, δε, σε σχέση με τις νέες εξαγγελίες του υπουργείου Παιδείας τις επιφυλάξεις της «ως προς το μέτρο της απόδοσης του 20% του προβλεπόμενου προϋπολογισμού έπειτα από αξιολόγηση των Ιδρυμάτων, εφόσον δεν καλύπτονται οι πάγιες και ανελαστικές ανάγκες του Ιδρύματος. Η υποχρηματοδότηση του Ιδρύματος δεν συνάδει προς τις εξαγγελίες περί αναβάθμισης των ακαδημαϊκών λειτουργιών και καθιστά επισφαλή τη συνέχιση της λειτουργίας του Πανεπιστημίου στους επόμενους μήνες», όπως τονίζει χαρακτηριστικά.

Αναφέρεται, τέλος, σε ανεπίσημες πληροφορίες «που προδικάζουν την καθυστέρηση ή τη ματαίωση της αναπλήρωσης εκκενωθεισών θέσεων ΔΕΠ μετά από συνταξιοδότηση σε αναλογία 1:1» και δίνει έμφαση «στην άμεση ανάγκη της αυτόματης πλήρωσης των κενών θέσεων των μελών ΔΕΠ που συνταξιοδοτήθηκαν το 2019. Η ισχύουσα διάταξη θα πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα, όπως προβλέπει ο νόμος, ώστε τα Τμήματα του Πανεπιστημίου να μην υποστούν περαιτέρω συρρίκνωση. Ο κίνδυνος αδυναμίας υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου είναι πλέον άμεσος», καταλήγει.