Κομισιόν: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Δουβλίνου ΙΙ

by/ 0 Comments / 25 View / 06/04/2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε εναλλακτικές για τη μεταρρύθμιση την οποία προτείνει στο σύστημα εξέτασης των αιτήσεων ασύλου στις 28 χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με φόντο την προσφυγική – μεταναστευτική κρίση.

Η κίνηση έρχεται σαν απάντηση στις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν Ελλάδα και Ιταλία λόγω των μεγάλων αριθμών αφίξεων ανθρώπων από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Η Κομισιόν κάνει λόγο για ένα πιο «δίκαιο» και «βιώσιμο» σύστημα κατανομής των αιτούντων άσυλο μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρώτη εναλλακτική επιλογή αφορά τη διατήρηση των ισχυόντων κριτηρίων του Δουβλίνου, με την προσθήκη μηχανισμού «μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης» που θα ενεργοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις, όταν δηλαδή ένα κράτος-μέλος υφίσταται «δυσανάλογη πίεση».

Η δεύτερη εναλλακτική επιλογή προτείνει τη μετάβαση σε νέο σύστημα κατανομής αιτούντων άσυλο μόνιμου χαρακτήρα, βασισμένο σε κριτήρια όπως είναι το μέγεθος, ο πλούτος και η ικανότητα απορρόφησης του κάθε κράτους-μέλους. «Η ευθύνη δεν θα συνδέεται πλέον με το σημείο της πρώτης εισόδου», αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής για τη δεύτερη εναλλακτική επιλογή, προσθέτοντας ότι διαφορετικές παραλλαγές αυτής της επιλογής είναι δυνατές, ανάλογα με το πόση ευθύνη επιθυμούν τα κράτη-μέλη να αναλάβει κράτος το οποίο θα δέχεται την αίτηση.

Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της κάνει αναφορά σε μια «μακροπρόθεσμη προοπτική» κατά την οποία θα εξεταστεί «η δυνατότητα μεταβίβασης της ευθύνης για την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο».

Στο πλαίσιο των προτάσεων, η Κομισιόν εκφράζει, επίσης, την πρόθεσή της να προτείνει μέτρα πρόληψης των δευτερογενών μετακινήσεων εντός της Ε.Ε. που θα διασφαλίζουν τη μη «κατάχρηση» του νέου συστήματος και τη «μείωση» των παραγόντων που κάνουν ένα μικρό αριθμό κρατών-μελών πιο «ελκυστικά».

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, αναφέρει ότι «θα μπορούσε να προτείνει μέτρα για την αποθάρρυνση και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράτυπων δευτερογενών μετακινήσεων. Ειδικότερα, ορισμένα δικαιώματα θα μπορούσαν να εξαρτώνται από την «καταγραφή, τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και την παραμονή στη χώρα της Ε.Ε. του αιτούντος».

Η Κομισιόν αναφέρει ότι θα εργαστεί σε μια σειρά μέτρων «ενίσχυσης της νόμιμης μετανάστευσης στην Ευρώπη» και «πολιτικών ένταξης». Μεταξύ αυτών των μέτρων περιλαμβάνονται ένα πιο «δομημένο» σύστημα επανεγκατάστασης και η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τη Μπλε Κάρτα με πιο «ευέλικτους όρους εισδοχής».