Τα προσωπικά δεδομένα

by/ 0 Comments / 2 View / 19/11/2021

του Φώτη Κουβέλη

Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται – πρέπει να προστατεύονται. Στον πυρήνα του δικαιώματος της προστασίας τους βρίσκεται θεσμοθετημένη (άρθρο 9A του Συντάγματος) η ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Αρχή κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αρμοδιότητα να ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων που έχουν θεσπισθεί τόσο για την προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσο και για την κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε απόφαση σχετικά με την τηλεκπαίδευση. Στην απόφασή της διαπιστώνει παρατυπίες από το Υπουργείο Παιδείας. Η υπουργός Παιδείας αμφισβητεί την απόφαση της Αρχής και … απειλεί και με προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Το ζήτημα δεν είναι ούτε παρεμπίπτον ούτε δευτερεύον. Είναι σημαντικό: αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Αφορά τις ατομικές ελευθερίες. Η ανεξαρτησία της Αρχής αντιπαρατίθεται στον αυταρχισμό της εκτελεστικής εξουσίας – της κυβέρνησης δηλαδή.