Προσβολή

by/ 0 Comments / 8 View / 10/02/2021

του Φώτη Κουβέλη

Η ελευθερία του λόγου βρίσκεται, αναγκαία και αυτονόητα, σε σχέση συνύπαρξης με την ελευθερία του Τύπου. Ο ελεύθερος λόγος αποκτά το ουσιαστικό του περιεχόμενο στη διακίνησή του στην κοινωνία των πολιτών.

Όταν ο Τύπος δεν είναι ελεύθερος, όταν λογοκρίνεται ή αυτολογοκρίνεται για να σιωπά και να ακυρώνει τη διακίνηση του λόγου, τότε ο λόγος, ο συνταγματικά οριζόμενος και προστατευόμενος ως ελεύθερος λόγος, υπονομεύεται και κατά το πλείστον ακυρώνεται. Αποδέκτης της ελευθερίας του λόγου είναι κατ’ αρχήν η δημόσια εξουσία.

Αυτή η εξουσία, η κυβερνητική εξουσία εν προκειμένω, τροφοδοτεί την αυτολογοκρισία του Τύπου με ανταλλάγματα, φανερά και κρυμένα, που του παρέχει.

Προσβάλλεται όμως έτσι η ελευθερία του λόγου και του Τύπου. Η Δημοκρατία προσβάλλεται.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών, 10/2/2021