Οι κοινωνικοί συσχετισμοί – του Φώτη Κουβέλη

by/ 0 Comments / 1 View / 19/06/2021

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. ασκεί την πολιτική της με απόλυτη συνέπεια με τον συντηρητισμό και τον νεοφιλελευθερισμό που την προσδιορίζουν. Κινείται στην τροχιά ενός αυταρχικού συστήματος διακυβέρνησης για την επιβολή των μέτρων που αποφασίζει, ενσωματώνοντας τον αυταρχισμό ως στοιχείο της πολιτικής της.

Η καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων είναι βασική διαχωριστική γραμμή και στοιχείο που προσδιορίζει και διακρίνει τις πολιτικές δυνάμεις σε συντηρητικές και προοδευτικές. Η πολιτική που ασκεί η Ν.Δ. όχι μόνον δεν καταπολεμά τις κοινωνικές ανισότητες, αλλά τις διευρύνει. Προωθεί συστηματικά την αλλαγή των κοινωνικών συσχετισμών υπέρ του κεφαλαίου και σε βάρος των εργαζομένων, ενώ επιλεγμένα περιφρονεί και αντιστρατεύεται την μεταφορά πόρων από το κεφάλαιο στην εργασία και τον δημοκρατικό μετασχηματισμό του κράτους. Η κυβέρνηση προωθεί και δομεί ένα οικονομικό μοντέλο που θα στηρίζεται στη φθηνή εργασία, στη μείωση δηλαδή του εργατικού κόστους, με αποδυναμωμένα τα δικαιώματα των εργαζομένων και με απορυθμισμένες τις εργασιακές σχέσεις. Και όλα αυτά στο όνομα της δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την ελληνική οικονομία και την ανάπτυξή της.

Την ανάκαμψη της οικονομίας, στην οποία αναφέρεται η κυβέρνηση, την συναρτά με τους πόρους από το ευρωπαϊκό «ταμείο ανάκαμψης». Από τους πόρους του Ταμείου τα περίπου 11 δισ. θα είναι δανεισμός και τα 19 δισ. θα είναι επιδοτήσεις, που θα κατευθυνθούν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, σε μεγάλα έργα και σε συμπράξεις του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. Το ερώτημα όμως, όσο και το πολιτικό ζήτημα, είναι με ποιές προτεραιότητες και σε ποιούς παραγωγικούς φορείς θα διατεθούν οι πόροι του Ταμείου.

Η κυβέρνηση φαίνεται να μην έχει στις πολιτικές της προθέσεις και επιλογές ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης και ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχείρησης, η οποία βαρύτατα επλήγη και συνεχίζει να πλήττεται στην περίοδο της πανδημίας, αποκλεισμένη μάλιστα από τον τραπεζικό δανεισμό. Μόνο 30.000 επιχειρήσεις από τις 700.000 έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό.

Ο χαρακτήρας της ανάπτυξης που υπόσχεται η κυβέρνηση έχει συστατικό της στοιχείο τον περιορισμό της αμοιβής εργασίας. Η ανάπτυξη που υπόσχεται η κυβέρνηση είναι «άδικη ανάπτυξη». Το ζητούμενο είναι η «δίκαιη ανάπτυξη», με κοινωνικό περιεχόμενο. Ανάπτυξη για τους πολλούς, με επικαρπωτή του αποτελέσματος της ανάπτυξης την κοινωνία και όχι τους ολίγους.

*πρ. Υπουργός, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Το Παρόν της Κυριακής”,

Σάββατο 19- Κυριακή 20 Ιουνίου 2021