Δέσμευση για δραστική μείωση των αστέγων έως το 2030 – των Νικολά Σμιτ*, Ανα Μέντες Γκοντίνιο**, Ιβ Λετέρμ***

by/ 0 Comments / 1 View / 25/06/2021

Πριν από έναν χρόνο, εκφράσαμε από κοινού την ανησυχία μας για την αύξηση του αριθμού των αστέγων στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Κάθε νύχτα στην Ε.Ε. τουλάχιστον 700.000 άνθρωποι είναι άστεγοι, αριθμός αυξημένος κατά 70% σε σχέση πριν από δέκα χρόνια. Κάθε νύχτα, άνδρες, γυναίκες και παιδιά κοιμούνται στον δρόμο, σε αυτοκίνητα, σκηνές ή καταλύματα έκτακτης ανάγκης. Η κατάσταση αυτή προσβάλλει την αξιοπρέπεια, το αίσθημα του ανήκειν και την ίδια τη ζωή. Είναι ασύμβατη με τους στόχους της Ε.Ε. για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη. Δεν μπορεί να γίνει δεκτή ως μια αναπόδραστη πραγματικότητα.

Τους τελευταίους μήνες, η πανδημία μας υπενθύμισε πόσο σημαντικό είναι για την υγεία και την ευεξία μας να έχουμε μια αξιοπρεπή κατοικία. Είδαμε επίσης εξαιρετικά παραδείγματα πολιτικής βούλησης και αλληλεγγύης. Πολλές δημόσιες αρχές άμεσα ανέλαβαν φιλόδοξα μέτρα για να προσφέρουν στέγη σε όσους και όσες κοιμούνται στον δρόμο. Πολλές ΜΚΟ ενίσχυσαν τις δραστηριότητές τους στο πεδίο. Τώρα επιβάλλεται να εργαστούμε για πιο συστημικές και μακροπρόθεσμες λύσεις.

Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Καταπολέμηση της Αστεγίας. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία, μέσω της οποίας τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., τα κράτη-μέλη και οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα συνεργαστούν για την εξεύρεση συγκεκριμένων λύσεων για την καταπολέμηση της αστεγίας στην Ε.Ε. Η πλατφόρμα εντάσσεται στο σχέδιο δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και θα υλοποιήσει την αρχή 19 του σχεδίου, δηλαδή το δικαίωμα των αστέγων σε στέγαση και βοήθεια. Στο πλαίσιο της «κοινωνικής δέσμευσης του Πόρτο», τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οι κοινωνικοί εταίροι, η κοινωνία των πολιτών και η πορτογαλική προεδρία του Συμβουλίου δεσμεύτηκαν να υλοποιήσουν το σχέδιο δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και τους φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί.

Σε διάσκεψη υψηλού επιπέδου που διοργάνωσε η πορτογαλική προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. στη Λισαβόνα στις 21 Ιουνίου, τα κράτη-μέλη, τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και οι ενδιαφερόμενοι φορείς υπέγραψαν τη Δήλωση της Λισαβόνας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της Αστεγίας, μια πολιτική δήλωση για τη δημιουργία της πλατφόρμας, με την οποία τα κράτη-μέλη και όλοι οι υπογράφοντες δεσμεύονται να εφαρμόσουν ένα σύνολο αρχών για την αντιμετώπιση αυτής της πραγματικότητας. Η πλατφόρμα παρέχει συγκεκριμένα εργαλεία σε όσους είναι έτοιμοι να συνεργαστούν για την καταπολέμηση αυτής της βαρύτατης μορφής φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Μαζί με όλα τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., τα κράτη-μέλη, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στην πλατφόρμα, συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε για τον κοινό στόχο της προόδου προς την εξάλειψη της αστεγίας έως το 2030, ώστε:

● κανείς να μην κοιμάται στον δρόμο λόγω έλλειψης προσιτών, ασφαλών και κατάλληλων καταλυμάτων έκτακτης ανάγκης·
● κανείς να μη ζει σε κατάλυμα έκτακτης ανάγκης ή σε μεταβατικό κατάλυμα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το αναγκαίο για την επιτυχή μετακίνηση σε μόνιμη λύση στέγασης·
● κανείς να μην απομακρύνεται από κανένα ίδρυμα (π.χ. φυλακή, νοσοκομείο, ίδρυμα φροντίδας) χωρίς προσφορά κατάλληλης στέγης·
● κανείς να μην υφίσταται έξωση χωρίς να λάβει βοήθεια για εξεύρεση κατάλληλης στέγης, όταν χρειάζεται·
● κανείς να μην υφίσταται διακρίσεις λόγω του ότι είναι άστεγος.

Αυτό το φιλόδοξο όραμα βασίζεται στην παραδοχή ότι οι αποτελεσματικότερες πολιτικές είναι ανθρωποκεντρικές, ολοκληρωμένες και θέτουν τη στέγαση στο επίκεντρο. Μέσω της πλατφόρμας θα αντλήσουμε διδάγματα από ανθρώπους που έχουν υπάρξει άστεγοι και από τις οργανώσεις που τους υποστηρίζουν. Θα μοιραστούμε πληροφορίες για τα μέτρα που έχουν ή δεν έχουν αποτέλεσμα, θα προωθήσουμε τις καλές πρακτικές και θα συμβάλουμε στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων της Ε.Ε., ενώ παράλληλα θα ενισχύσουμε την τεκμηρίωση και την παρακολούθηση.

Καθώς προχωράει το έργο της πλατφόρμας, μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η σλοβενική προεδρία του Συμβουλίου έχει ήδη δεσμευτεί να συνεχίσει τη διαδικασία αυτή κατά το επόμενο εξάμηνο.

Η δραστική μείωση του αριθμού των αστέγων στην Ευρώπη αποτελεί ηθική επιταγή αν θέλουμε πραγματικά να οικοδομήσουμε μια δίκαιη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Πρέπει να δράσουμε άμεσα. Ηρθε η ώρα να επιτύχουμε αποτελέσματα!

* Ευρωπαίος επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων
** Υπουργός Εργασίας, Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ασφάλισης της Πορτογαλίας
*** Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Κατάργηση της Αστεγίας

efsyn.gr